VANDALI OKO NAS: KONTEJNER “DOPUTOVAO” U POPČU

Odnos prema okolini u Bihoru, najblaže rečeno, nije na zadovaljavajućem nivou. Spontanih deponija ima skoro na svakom koraku, a zima i nedostatak vegetacije pokazali su pravo lice naše opšte kulture… Kese, plastika i ostali otpad “uredno” vise na granama pored rijeka.

Od skoro još jedan “sport” je popularan u Petnjici – prevrtanje i guranje kontejnera kojih ionako ima malo. Na putu od Petnjice do MZ Lagatore, u mjestu “Huremov potok” jedan od tri kontejnera završio je u rijeci. Neko ga je iz čiste obijesti gurnuo niz padinu..

Komunlano preduzeće će kontejner vratiti na svoje mjesto, ali neće moći uticati na promjenu svijesti nepoznatog počinioca. Zato je sva stvar u nama samima, u edukaciji i ukazivanju ovih pojava.