AGOVIĆ: ZABRANA SAOBRAĆAJA IZMEĐI PETNJICE I BERANA NE TREBA DA BUDE, PRVENSTVENO ZBOG POLJOPRIVREDNIKA

Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje je organizovao sastanak sa svim lokalnim samoupravama povodom novih mjera protiv koronavirusa.

„Cilje ovog sastanka je svakako bio da se na direktan način upoznamo sa aktuelnom situacijom u Crnoj Gori ali i da iskažemo svoje stavove koji se tiču situacije u sredinama u kojima živimo i radimo.

Ministarstvo zdravlja i IJZ-a su najavili da su spremni da imamo praktično dnevnu komunikaciju kada je u pitanju pandemija Covid-19. Lokalne uprave će imati po jedno zaduženo lice iz operativnog opštinskog štaba za komunikaciju sa nadležnim državnim organom.

Što se tiče situacije u našoj opštini, naša konstatacija je da je pod kotrolom, ali da ćemo tražiti od nadležnih da se zabrana međugradskog saobraćaja ne odnosi na opštine sa sjeveroistoka kada je u pitanju saobraćajna komunikacija između ovih opština i opštine Berane, a to isljučivo zbog poljoprivrednih proizvođača, odnosno regionalne stočne pijace koja se nalazi u Beranama.

Smatram da je naš zahtjev opravdan i da je situacija u opštinama sjeveroistoka povoljnijem odnosu na druge opštine pa je nužno imati razumijevanja za poljoprivredne proizvođače koji svoje tržišne viškove plasiraju upravo na ovoj pijaci.

Ovdje se misli na subotu, jer se upravo ovim danom i odvija prodaja stoke na beranskoj pijaci“, istakao je Samir Agović, predsjednik opštine za portal radija.

DENIS BOŽOVIĆ