ODRŽANA TRIBINA O ZAPOŠLJAVANJU LICA SA INVALIDITETOM U PETNJICI


Juče je u maloj sali opštine Petnjica održana tribina koja je organizovana u okviru projekta jačanje kapaciteta lica sa invaliditetom, koje realizuje Udruženje osoba sa invaliditetom Elipsa i NVO Ruka spasa iz Petnjice.

Na tribini su govorili Asmir Pućurica, diplomirani pravnik, koji je sa pravne tačke gledišta, odnosno sa zakonodavnog okvira govorio o mogućnostima zapošljavanja lica sa invaliditetom kao i benefitima koje imaju ta lica i preduzetnik Branislav Mrdak, koji je na osnovu svog iskustva govorio o zapošljavanju lica sa invaliditetom, jer zapošljava četiri lica sa invaliditetom.

Ovaj projekat finansira Zavod za zapošljavanje kroz Grand šemu za zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Projekat se realizuje u Petnjici i u toku je sedmi mjesec realizovanja projekta i biće okončan u maju. U Petnjici su zaposljena dva lica sa invaliditetom, dok je u Bijelom Polju kroz isti projekat zapoljeno tri lica sa invaliditetom.

ENKO KORAĆ