PETNJICA: JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA KOMISIJU ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NVO

Opština Petnjica

Lokalna uprava raspisala je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Komisije za finansiranje projekata nevladinih organizacija.

Uz predlog za člana komisije, nevladina organizacija koja predlaže kandidata dužna je da priloži:

  1. Dokaz o upisu u registar nevladinih organizacija;
  2. Osnivački akt i Statut nevladine organizacije;
  3. Kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu fiskalnu godinu, odnosno potvrdu da nije poreski obveznik po osnovu državnih u lokalnih javnih prihoda;
  4. Reference kandidata;
  5. Dokaz o crnogorskom državljanstvu i prebivalište kandidata u Petnjici;
  6. Dokaz da kandidat ima najmanje jednu godinu iskustva na izradi i realizaciji projekata nevladinih organizacija;
  7. Izjavu kandidata da nije javni funkcioner, lokalni službenik i namještenik, član organa upravljanja političke partije i da prihvata kandidaturu;
  8. Da predloženi kandidat ima najmanje IV -1 nivo kvalifikacije srednjeg opšteg ili stručnog obrazovanja;

Kandidata predlaže nevladina organizacija koja je registrovana i obavlja djelatnost u Opštini Petnjica najmanje jednu godinu prije raspisivanja javnog poziva.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata iz reda svojih članova.
Rok za predlaganje kandidata je osam dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Mandat Komisije traje dvije godine.Prijava se podnosi svakog radnog dana od 08h do 16h na pisarnici Opštine u zatvorenoj koverti sa naznakom „Predlog za članove komisije za finansiranje projekata NVO, predstavnika nevladinih organizacija“.