VIDEO – OTEŽAN SAOBRAĆAJ DO ORAHOVA

Put do Orahova

Na lokalnom putu Vodeničište – Bare – Orahovo, došlo je do ulegnuća tla usljed pojave klizišta i velike vode. Zato je odvijanje saobraćaja za stanovnike koji koriste ovaj lokalni put, prije svega mještane sela Bare i Orahovo, vrlo otežano.

Podsjećanja radi, u ovom dijelu se još ranije pojavilo klizište koje je više puta sanirano sa zemljanim nasipom tako da u tom dijelu kolovozna površina ne postoji. Mještani su uputili apel Komunalnom preduzće Petnjica za sanaciju i sada se očekuje brza reakcija kako bi se uspostavilo normalno odvijanje saobraćaja u ovom dijelu.

DENIS BOŽOVIĆ