(VIDEO) FEHMO ŠKRIJELJ: DA U NJEMAČKOJ GRAĐANI SAMI POPRAVLJAJU STUBOVE ZA STRUJU, POHAPISLI BI IH

Murovac, selo bez vode, bez struje i pristojnog puta

Na nešto više od 1200 metara nadmorske visine, nalaze se tri najudaljenija sela petnjičke opštine, Poroče, Murovac i Javorovoa.

To što ova tri sela, u zimskim danima, nemaju više dana električnu energiju no što je imaju, manje više je normalno. Kada je riječ o struji, mještani se sami organizuju i popravljju porušene stubove.

Jedan od njih, koji je iskusio njemački sistem rada i vrednovanja, Fehmo Škrijelj, ističe da samo kod nas ima da mještani rade na saniranju elektro mreže.

“Ovo da se uradilo u Njemačku, pa to bi se sjatila i policija i vojska, došla da hapsi. Rekli bi da smo ludi i da za to postoji nadležna služba da radi”, kroz šalu priča Škrijelj.

Putna infrastruktura je dosta lošem stanju. I za taj segment možemo naći „opravdanje“. Međutim, ono za šta ne možemo da nađemo izgovor to je voda.

Naime, mještani ova tri sela i dan danas, kao da nije 21 vijek, vodu za piće a i ostale potrebe, koriste iz bunara/bistijerni.

Svako domaćinstvo ima bunar, a iz njega, hidroforom crpe vodu za potrebe domaćinstva. Jedino u ova tri sela, putnik namjernik, neće se napiti svježe vode sa česme pored puta, a svoju žeć može ugasiti tako što će spustiti kantu u bunar i izvaditi vodu.

DENIS BOŽOVIĆ