UPOZORENJE LOKALNIH RADIO STANICA SA SJEVERA CG: GASIMO PROGRAM NA 12 SATI, VLADA I RDC MORAJU REAGOVATI

Radio Petnjica

Pritisnute finansijskim problemima, šest lokalnih radio stanica sa sjevera Crne Gore: Radio Jupok, Radio Petnjica, Mojkovac, Adriatik, Plus i Laki radio, prinuđeni su da danas u pet do 12 ugase program na 12 sati, s ciljem alarmiranja javnosti.

“Dvanaestočasovna tišina sa naših frekvencija treba da bude glas poziva UPOMOĆ! U pomoć pozivamo Vladu koja u uslovima pandemije treba da ima sluha za teškoće sa kojima se srećemo kako bi održali program od posebnog značaja za lokalne zajednice na sjeveru Crne Gore. Vlada mora da pozov Radio-difuzni centar, najodgovorniju instituciju za stanje u kome smo se našli, da razmotri načine na koji može da olakša pomoć komercijalnim lokalnim emiterima“, kazala je predstavnica lokalnih radio stanica sa sjevera Crne Gore, Seada Sadiković.

Ona je dodala da umjesto da im Radio-difuzni centar olakša poslovanje, oni baš uoči korona krize neopravdano povećavaju cijene svojih usluga.

„Infrastrukturu, koju su na upravljanje dobili od države, koriste kao mehanizam za ekstra profit. Trenutno imaju čak dva miliona neraspoređene dobiti. Tržimo da, uz saglasnost vlade, cijene usluga vrate na pređašnji nivo, tražimo pomoć kako bi u ovim teškim vremenima opstali“, navela je Sadiković.

Ona je dodala da bi ova pomoć bila u korist građana na sjeveru i zaposlenih, pa i u korist iste Agencije, koja bi na taj način imala koliko-toliko zdrave i nadasve neophodne radio stanice.