NOVI POTOCI I “JEZERA”: VELIKE KOLIČINE VODE PRAVE PROBLEM PJEŠACIMA I VOZAČIMA

Na putnom pravcu od Petnjice prema Radmancima, kod groblja u zaseoku “Lećevišta” i “Zanoga” obilne padavine su uslovile izlivanje potoka na put i pojavu novih, što predstavlja problem za automobile, a posebno za pješake.

I na ostalim putnim pravcima u opštini je slična situacija. Snijeg koji je napadao se naglo topi zbog relativno visoke temperature i kiše koja neprestano pada.

Ispusti za vodu koji su napravljeni ne mogu da “prime” ovoliku količinu vode i zato ona ostaje na put praveći prava mala jezera.