OBORNICI SO PETNJICA USVOJILI BUDŽET

Glasovima 16 odbornika za i pet uzdražnih, danas je petnjički parlament usvojio Budžet opštine za 2021. godinu u iznosu  1,684,446 hiljada eura.

Odbornik Aldin Muratović (BS) je istakao da je predlog budžeta u 15 dana imao nekoliko promjena.

“Nijesmo bili u mogućnosti da sagledamo ovaj Budžet na pravi način ali ono što je meni zanimalo jeste da je Budžet skoro pa prepisan. Da se primijetiti da su negdje isparila sredstva od 275 hiljada eura koje smo prije mjesec dana prenijeli za 2021.godinu. Podsjećam da smo rebalansom nedavno prenijeli sredstva u iznosu od 275 hiljada a ovim predlogom taj iznos je 65 hiljada eura. Da se još primijetiti da je smanjen egalizicioni fond od strane države, što pravdam promjenom vlasti na državnom nivou kao i zbog pandemije koronavirusa”, istakao je između ostalog odbornik Aldin Muratović koji je pohvalio jedan segment Budžeta koji se odnosi na predviđeni projekat putnog pravca od Petnjice prema budućem graničnom prelazu do Tutina.

Predlagač Budžeta, predsjednik opštine, Samir Agović u odgovoru odborniku Muratoviću je istakao da se ne radi o prepisanom budžetu jer je skoro 300 hiljada manje.

“Vodili smo računa da potrošački dio Budžeta svedemo na maksimalni mogući minimum. MZ dobijaju sredstva preko projekata koje realizuju zajedno sa dijasporom, državom, ministrima i opštinom. Ta sredstva su isključivo za investicije. Niti jedna opština ne zapošljava ljude ali stvara ambijent. Mi smo stvorili takav ambijent, liberalan, sa željom da dođu investitori. Na desetine ljudi je došlo i odustali su zbog toga što Petnjica nije veliko mjesto. Zato je poljoprivreda prioritet”, istakao je između ostalog Samir Agović u odgovoru odborniku Muratoviću.

Rifat Agović (BS) je istakao da je suština Budžeta donacije i transferi.

“Svi naši lokalni prihodi su znatno manji. Dosta toga se ponavlja iz prethonih godina, planiramo nešto isto, kanalizujemo uvijek to što planiramo ali glavni naš prihod je egalizicioni fond. Rashodi se na neki način povećavaju za bruto zarade a to je zbog povećavanja zarada funkcionerima”, istakao je između ostalog Rifat Agović, odbornik BS predlažući da lokalna uprava osnuje neki sportski klub jer ta praksa postoji u svim opštinama.

Almir Muratović (SPP) je istakao da Budžet za 2021 godinu nema nekih novina u odnosu na prethodne godine.

“U SPP smo očekivali da će se nać naš predlog o formiranju stambenog fonda koji bi pomogao da mladi u Bihoru lakše formiraju svoje porodice”, istakao je Almir Muratović ukazujući na sve ono što je dobro i loše u Budžetu za narednu godinu, na šta je dobio odgovor od predsjednika Agovića koji je istakao da i sam podržava tu ideju ali da ostaje da se iznađe modelitet.

Prihodi su raspodijeljeni na tekući Budžet u iznosu od 1.059.446€, Kapitalni Budžet u iznosu od 562.500€, obaveze iz prethodnog perioda 37.500€, stalnu budžetsku rezervu 10.000€ i tekuću budžetsku rezervu u iznosu od 15.000€. U planiranim prihodima za 2021. godinu porezi su planirani u iznosu od 230.000€ i njihovo učešće u tekućim prihodima je 49.55%. U strukturi poreza najveće učešće ima porez na dohodak fizičkih lica koji učestvuje sa 39.13%, zatim porez na nepokretnost 39.13%, dok prirez porezu učestvuje sa 17.39%.

Operativni Budžet iznosi 1.121.946€, a sadrži sljedeće stavke:

  • Izdatke u iznosu od       1.059.446€
  • Otplata duga                       37.500€
  • Stalnu Budžetsku rezervu   10.000€
  • Tekuću Budžetsku rezervu  15.000€

Za Bruto zarade i doprinosi lokalna uprava će izdvojiti 474.083€.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 562.500€. Najveći dio je opredijeljen za izdatke za razvoj infrastrukture od 330.000€, kao i za investiciono održavanje 135.000€, zatim razvoj lokalne infrastrukture opredijeljeno je 75.000€, dok je za kapitalne izdatke – vodosnabdijevanje 22.000€.

DENIS BOŽOVIĆ