SJUTRA SJEDNICA SO PETNJICA: ODBORNICI O BUDŽETU, UKLANJANJU OBJEKATA, POREZIMA…

Skupština

Predsjednik SO Petnjice, Mehmed Meša Adrović, za ponedeljak (28.decembar), zakao je XVI redovnu sjednicu SO. Za dnevni red  su predložene sledeće tačke:

  1. Prijedlog odluke o Budžetu opštine Petnjica za 2021.godinu;
  2. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata;
  3. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Savjeta JU Centar za kulturu Petnjica;
  4. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o prirezu poreza na dohodak fizičkih lica.

Sjednica će se održati u sali Skupštine a početak je zakazan za 11 časova. Slušaoci je mogu pratiti na talasu zavičajnog radija u direktnom prenosu.