“TIKA” DODIJELILA VRIJEDNU DONACIJU ŠKOLI U PETNJICI


Kordinator Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA)  Abdurahman S. Toprak sa saradnicima Srednjoj mješovitoj školi u Petnjici uručio je opremu za kabinet informatike i to: 17 kompjuterskih stolova, 17 stolica, 17 desktop računara, flipčart tablu, interaktivnu tablu, projektor, štampač i profesionalni kopirni aparat. Svu opremu donator je instalirao i umrežio internet konekcijom, te je ista stavljena u finkciji.

U ime učenika, nastavnika i roditelja direktor škole Muhamed Adrović izrazio je zadovoljstvo što je partner, Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) na čelu sa koordinatorom g-dinom Abdurahmanom S. Toprak  i saradnicima, kao odgovorna agencija prepoznala naš projekat i uvrstila u listu prioriteta za realizaciju.

„Ova vrijedna donacija u opremanju kabineta informatike u vrijeme digitalne ekspanzije umnogome će unaprijediti kvalitet nastave. Učenici će lakše savladati planirane ishode-ciljeve, steći praktična znanja i vještine koja su im potrebna da odgovore savremenom tržištu rada ili nastave školovanje na visokoškolskim ustanovama.

Ova donacija će uticati na smanjenje odliva učenika sa područja opštine Petnjica, povećati broj novoupisanih učenika. Takođe, će omogućiti realizaciju projekata obrazovanja-edukaciju odraslih i smanjiti odliv stanovništva“, kazao je direktor Srednje mješovite škole u Petnjici, dipl. ing. Muhamed Adrović.

Direktor škole je najavio da će se nastaviti dalja saradnja sa partnerima i lokalnom zajednicom.

ENKO KORAĆ