PETNJICA: KROZ PROJEKAT ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE POSAO DOBILA DVA LICA SA INVALIDITETOM

U Petnjici je održana konferencija za medije povodom realizacije projekta „Izgradnja kapaciteta za lica sa invaliditetom“

Pres konferencija je održana u prostorijama NVO „Ruka spasa“ povodom nastavka realizacije drugog dijela projekta.

Projekat je podržan u okviru grant šeme ZZZCG u okviru kojih se vrši zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Vrijeme realizacije projekta je 10 mjeseci.

„Aktivnosti koje su do sada realizovane u sklopu projekta su na veoma zadovoljavajućem nivou. Želim da istaknem da nam je zadovoljstvo što možemo reći da u nastavku projekta zaposlene su dvije osobe lica sa invaliditetom, od tri koje su prošle obuku i to na period od 5 mjeseci gdje će raditi upravo sa projektnim timom i mentorom na izradi projekata.

U okviru realizacije programa za „Izradnju kapaciteta lica sa invaliditetom“ predviđene su obuke za pisanje i upravljanje projekta, psihološka podrška, rad na društvenim mrežama i poslovna komunikacija.

Vjerujemo da će se osnažiti kapaciteti pojedinca i organizacija koje djeluju u procesu integracije lica sa invaliditetom u društvo na području opštine Petnjica“, saopštio je rukovodilac projekta, Goran Joksimović.

U razgovoru za portal Radija Petnjica, govorile su novozaposlene Ifeta Agović i Sevda Korać

„Projekat mi je pomogao da samo da naučim nešto novo, za što sam mislila da nikada ne bih moglada radim, već da naučim na skroz drugačiji način da razmišljam kada su svakodnevne situacije u pitanju.
Zahvalna sam na prilici da se kroz obuku uključim u rad nevladinih organizacija i kroz zaposlenje nastavim da stičem znanja iz oblasti projekt menadžmenta“, kazala je Ifeta Agović.

„Zaista je projekat pun pogodak ka integraciji osoba sa invaliditetom u oblasti zapošljavanja. Imali smo priliku da tokom obuke savladamo predviđene aktivnosti i nadam se da će se u narednom periodu u okviru nove nevladine organizacije uspješno realizovati projekti u cilju uključenja većeg broja osoba sa invaliditetom“, kazala je Sevda Korać.

ENKO KORAĆ