HRONIKA PETNJICA – AGOVIĆ: POTPISAN UGOVOR ZA PROJEKTOVANJE PUTA OD PETNJICE DO LAGATORA

Samir Agović

Nakon sprovedene procedure, petnjička lokalna uprava je potpisala ugovor sa projektanskom kućom “S2” za projektovanje puta od centra Petnjice do Lagatora u dužini 2.4km.

“Projektnim zadatkom je predviđeno da ova buduća saobraćajnica ima dvije kolovozne trake sa pratećom infrastrukturom. Vrijednost ugovora je blizu 20 hiljada eura. Ovo će biti prvi iskorak lokalne uprave za realizaciju našeg cilja a to je da se sa kvalitetnom saobraćajnicom povežemo sa pobratimskom opštinom Tutin. Ovo treba samo shvatiti kao početak realizacije naše namjere, želje i potrebe za ovom saobraćajnicom. Istina, realizacija ovog projekta će zathijevati i vremenski period kao i velika finansijska sredstva. Kako su zainteresovani i zvanični predstavnici opštine Tutin, realno je očekivati da ova inicijativa nije utopijska. Veoma dobro znamo šta bi to značilo za našu opštino za otvaranje velikog prostora koji se nalazi na potezu prema granici sa Srbijom. Tu su izvanredni poljoprivredni potencijali ali velika je mogućnost da se razvije i agroturizam. Učinićemo sve da sredstva tražimo na svim relevantnim adresama, od Vlade Crne Gore do EU fondova i nekih drugih donatorskih institucija”, istakao je predsjednik opštine, Samir Agović za portal radija.

DENIS BOŽOVIĆ