OPŠTINSKI KONKURS ZA NVO: “VRIJEDNE RUKE” RADI NA PROJEKTU “OSNAŽIVANJE I KREATIVNOST ŽENA”

Sabaheta Novalić
Sabaheta Novalić

NVO “Vrijedne ruke Bihor-Petnjica” je na opštinskom Konkursu za finansiranje nevladinih organizacija, dobila 500 eura za projekat pod nazivom “Osnaživanje i kreativnost žena na području Bihora”.

Sabaheta Novalić, zastupnica NVO “Vrijedne ruke Bihor-Petnjica kazala je da će projekat jednim dijelom finansirati  Opština a za ostala sredstva, koja nedostaju za potpunu realizaciju projekta, nastojaće samostalno da obezbijede od donatora i članarina.

“Želim da se zahvalim Komisiji za raspodjelu novčanih sredstava nevladinoj organizaciji “Vrijedne ruke Bihor-Petnjica” koja je prepoznata kroz svoje dosadašnje aktivnosti i konstantno posvećivanje pažnje ženama u Bihoru.

Vjerujemo da u vremenu epidemije korona virusa i svih problema sa kojima se suočila naša Opština, sredstva koje su dobile nevladine organizacije iz Petnjice u ovom momentu je veoma važno da bi se nastavio kontinuitet realizacije projekata”, kaže Sabaheta Novalić.

“Sredstva koja smo dobili od Opštine, odnosno Komisije za raspodjelu novčanih sredstava nevladinim organizacijama su simbolična sredstva, jer za ovakve projekte i za osnaživanje žena na području naše Opštine, neophodna su nam veća finasijska sredstva.

Naravno da je potrebno više izdvanjanja novčanih sredstava kako bi postakli žene da se osnaže i da od svog rada i od svojih prodatih proizvoda, steknu bolje uslove i veća finasijska sredstva za pokretanje sopstvenog biznisa i time stvore bolje uslove, kako za sebe tako i za svoje porodice“, zaključila je Sabaheta Novalić, predsjednica NVO „Vrijedne ruke Bihor –Petnjica.

ENKO KORAĆ