KAD SE PREPOZNA OZBILJNOST I MARLJIVOST: TIKA POKLONILA FREZU NADŽIPU KORAĆU

Da ozbiljan pristup, adekvatno i namjenski utrošena sredstva, budu prepoznata od relevantnih institucija, najbolje govori primjer Nadžipa Koraća iz Johovica.

Nadžip Korać

Naime, on je prije nekoliko dana dobio frezu od strane Turske vladine agencije, TIKA, u okviru podrške za malinarstvo. Ovoj vrijednoj donaciji, prethodilo je apliciranje i odobravanje od strane TIK-e još 2017.godine za nabavku malina.

U sklopu tog projekta, Korać je dobio 2 200 malina i sistem za navodnjavanje. Obilaskom i utvrđivanjem da je Nadžip opravdao uložena sredstva, predstavnici TIK-e su odličili da doniraju frezu radi lakše obrade zemljane površine u malinjaku.

„Ovo puno znači za mene kada je u pitanju bavljenjem malinarstvo. Još veće je zadovoljstvo kada ljudi prepoznaju rad i uložena sredstva pa, i bez mog apliciranja i traženja, oni sami odluče da me nagrade. Ovo je pokazatelj da se pošten rad uvijek isplati“, istakao je Nadžip za portal radija.

DENIS BOŽOVIĆ