IRIJAN NOVALIĆ DOBITNIK OPŠTINSKE STIPENDIJE

Irijan Novalić

Opštinska Komisija za dodjelu studentskih stipendija odlučiča je da opštinska stipendija pripadne Irijanu Novaliću.

“Komisija je donijela Odluku nakon pregleda pristigle dokumentacije da je Irijan Novalić, jedini kandidat koji se prijavio, dobio opštinsku stipendiju, sa indeksom uspjeha 9,93, koji pohađa Medicinski fakultet”, piše u obrazloženje Komisije koja je radila u sastavu Selvudin Šabotić-predsjednik, Irma Škrijelj – član i Amer Agović-član.

E.K.