MARINA VUJAČIĆ: OSOBE SA INVALIDITETOM TREBA DA BUDU AKTIVNIJE U TRAŽENJU SVOJIH PRAVA

Marina Vujačić u studiju Radija Petnjica

Marina Vujačić, izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore je u programu Radija Petnjica rekla da osobama sa invaliditetom pripadaju sva ljudska prava u svim oblastima. Ona je saopštila da udruženje postoji kao odskočna daska osobama sa invaliditetom, kako bi kroz taj proces osnaživali sebe i druge.

„Situacija se promijenila kada je u pitanju položaj OSI, zaista bi bilo poražavajuće za jedno društvo da nije tako. Međutim, ako govorimo da se ljudska prava osobama sa invaliditetom trebaju uživati svaki dan, onda mi ne možemo biti zadovoljni dok god se ona svakodnevno krše. Mislim da osobe sa invaliditetom treba da prihvate mogućnost da oni mijenjaju stvari. Uvijek govorim da svi mi možemo da mijenjamo stvari na bolje“, kazala je Marina Vujačić.

Ona je istakla da odustajanje nije opcija, jer niko se neće sjetiti njih.

“Po prirodi stvari, država i lokalna zajednica su zatvoreni sistemi koji teško prihvataju neke promjene, posebno ako zbog tih promjena treba društvo da se promijeni.
U tom smislu, kada dovoljan broj osoba sa invaliditetom bude zagovaralo svoja prava, država i lokalna uprava  će biti mnogo odgovorniji i mnogo aktivniji po svim pitanjima“, navodi Vujačić.

“Već određeno vrijeme planirali smo da posjetimo Petnjicu i organizujemo tribinu i stavimo fokus na teme koje smatramo krucijalno bitnim za OSI, kao i nešto što bi se trebalo raditi u Petnjici.

Stava sam da su male zajednice veoma zatvorene kada su u pitanju OSI, kad to kažem onda mislim da su OSI slabo vidljive u tim malim sredinama. Vrlo često u malim mjestima se dešava da mnogo više bude građana koji nijesu osobe sa invaliditetom, smatram da je to proces”, rekla je Vujačić.

Sa druge strane, dodaje Vujačić da smatra da je pozitivno da ostali građani prisustvuju tribinama i budu zainteresovani za teme kojima se oni bave.

„U posljednje vrijeme dešava nam se da se jave srednjoškolci, koji žele da se upoznaju šta mi radimo i da nam se odazivaju u velikoj mjeri na događajima, što smatram da je važno jer se zajednica mijenja. U Petnjici odaziv i aktivnost prisutnih je bila na visokom  nivou

Dakle, imali smo razgovor i diskusiju o značajnim temama, kao što su pristupačnost, obrazovanje, zapošljavanje. Potrudili smo se da damo odgovore na te teme, kao i da podijelimo ono što su zajednički problemi. Isti problemi postoje kao u Petnjici kao u Podgorici, samo u drugačijoj i manjoj mjeri izraženo“, kazala je Vujačić.

Ona kaže da je dužnost osoba sa invaliditetom da budu kritični.

“Dok god je kritika sa dobrom namjerom u želji da se nešto promijeni na bolje a da niko od toga ne bude oštećen, smatram da je to naša prirodna pozicija. Podrška od svakog nam je dobrodošla. Treba imati u vidu da su i mediji značajan kanal podrške, bez njih se naš glas ne bi čuo, nebi došao do adresa gdje treba da dođe, niti bi vlast imala kontrolu praćenja.
U tom smislu, nikada neću reći da sam na nezadovoljavajućem nivou poštovanja osoba sa invaliditetom i ne treba očekivati da se samo OSI zalažu za svoja prava, ali dokle mi ne zagalamimo, niko se neće sjetiti“, navodi Marina Vujačić.

Da bi OSI bile na još višem stepenu razumijevanja od drugih, potrebno je da se promijeni svijest kod nosioca funkcija ili bilo ko ko može da promijeni situaciju.

„Diskriminacija je najskuplja u svakom društvu. Za nju može neko da ima razloge ali ne postoji opravdanje. Kad imamo suprotnost diskriminacije a to je uključenost svih građana u zajednici, samo može da ima benefite. Ne postoji izgovor da su ljudska prava skupa, ona nikako ne mogu biti skupa. Kad to shvatimo to za osobe sa invaliditetom, onda ćemo biti zrelije društvo“, kaze Vujačić.

Marina je istakla da ukoliko zna, prijavila bi svaku zloupotrebu kada su u pitanju iskorištavanje prava osobama lica sa invaliditetom a ne pripadaju toj osobi zbog toga što nije OSI.

“Mi prijavom zloupotrebe doprinosimo da druge osobe nemaju štetu od toga, kad shvatimo da ćemo time pomoć mnogim drugim ljudima onda će i naša odgovornost biti veća.
Sistem je odgovoran jer on kreira trlo za zloupotrebe“, ističe Vujačić.

Na kraju, Marina Vujačić je poručila osobama sa invaliditetom u Petnjici da se iteresuju za svoja prava, da aktivno traže da se ona ostvaruju, da budu informisani o svojim pravima i da ne postoji nikakav izgovor da ne zaslužuju dostojanstven život u kome sami moraju učestvovati.

ENKO KORAĆ