PETNJICA: ODRŽANA TRIBINA I INFO DAN O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM

Juče se u Petnjici održala tribina i info dan o pravima osoba sa invaliditetom sa posebnim fokusom na oblast zapošljavanja

Organizatori skupa bili su Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u saradnji s NVU Lica sa invaliditetom iz Petnjice.

Na početku tribine, u ime nevladinog udruženja Lica sa invaliditetom Denis Ramdedović poželio je dobrodošlicu i ukazao na probleme lica sa invaliditetom.

U uvodnom dijeli, prisutnima se obratio predsjednik opštine Petnjica Samir Agović i iskazao Udruženu poštovanje za dosadašnji rad.

On je istakao da je problem osoba sa invaliditetom problem svih nas.
“Opština Petnjica se trudi da sugrađani koji imaju bilo koji invaliditet budu ravnopravni sa ostalim građanima”, rekao je AGOVIĆ.

Predsjednik je kazao da, iako je lokalni uprava mali sistem, u Opštini su rade tri lica sa invaliditetom.

Tribina je bila interaktivnog tipa. Učešće u debati su uzeli prisuti kroz pitanja i svoja zapažanja i razvila se veoma korisna i dinamična interakcija, koja je tribinu učinila veoma posebnom, zanimljivom i kvalitetnom.

Govornici su istakli da je potrebno konstantno slati poruke, pogotovo javnim ustanovama kada su u pitanju OSI, kao i svim poslodavcima u procesu integrisanja osoba sa invaliditetom.
Takođe, govorilo se o osobama koje imaju invaliditet a koje se skrivaju zbog određenih razloga i učesnici su poslali poruku osnaženja lica sa invaliditetom, da je svako lice treba da bude dio socijalizacije i pune integracije.

Na tribini je govorila Marina Vujačić, izvršna direktorica UMHCG, Anđela Radovanović programska menadžerka UMHCG i Milenko Vojičić, predsjednik Skupštine UMHCG.

Program je realizovan u sali Skupštine Opštine Petnjica.