PETNJICA: OTVORENE KANCELARIJE NVO “VIS LEGIS” I “RUKA SPASA”

Kancelarije NVO "Vis Legis" i "Ruka spasa" u Petnjici

U Petnjici otvorene kancelarije nevladinih organizacija „Ruka spasa“ i „Vis Legis“

“Svjedoci smo da je u prethodnim godinama učestvovanje organizacija civilnog društva na veoma nezadovoljavajućem nivou. Stoga, kancelarija će biti dostupna svim građanima, uticati na to da se bolje organizuje rad nevladinih organizacija i da se olakša njihovo učešće u procesu konslultacija kao i da se stvori uslov za bolji uvid garantovanih prava

Jedna od uloga novootvorene kancelarije je saradnja organizacija naših nevladinih sa lokalnom upravom I državnim institucijama u cilj realizacije kvalitetnih projekata na terenu opštine Petnjica.

“Ovakav izazov je ujedno bio i motivacija za upoznavanje građana Opštine o jasnim principima rada i djelovanja kojima se promovišu prava pojedinaca i zajednica, da radi na jačanju kulturnih veza, jačanju institucija sistema i na kraju, da ukazuje na suštinska pitanja koja se odnose na poštovanja osnovnih ljudskih prava”, istakli su iz NVO “Ruka spasa” i “Vis Legis”.

ENKO KORAĆ