INICIJATIVA STRANKE PRAVDE I POMIRENJA, SKENDEROVIĆ: MJEŠTANIMA OSMANOVSKE KALICE POTREBNI PUTEVI ZA OPSTANAK

Član Opštinskog odbora Stranke pravde i pomirenja Petnjica Hariz Skenderović, ukazao je na potrebu veće brige loklane uprave prema mještanima na ruralnim područjima u sanaciji seoskih puteva.
Skenderović je akcenat stavio na nedovoljnu brigu lokalne uprave u sanaciji seoskog puta u Osmanovskoj Kalici i kazao da je jedino rješenje asfatlirati seoski put.

Ovo je još jedna inicijativa petnjičkog ogranka Stranke pravde i pomirenja koja je upućena lokalnoj upravi.

MZ Kalica obuhvata Skendersku Kalicu i Osmanovsku Kalicu.
Osmanovska Kalica broji oko dvadeset, dok Skenderska Kalica broji pet domaćinstava.

„Seoki put, koji se nalazi iznad glavnog regionalnog puta u dužini oko kilometar i po, a koji povezuje dvadeset domaćinstava, oštećen je usljed vremenskih neprilika kao i zbog nedovoljno brige od strane lokalne samouprave. Mještani ovog zaseoka ne mogu sami da održavaju put zato apleujmo na lokalnu upravu da obrate pažnju i uradi nešzo po ovom pitanju.

Na tom putu, u par navrata u dužini od pola kilometra Vojska CG je nasipala, ali samo kampanjski i to definitivno nije dovoljno. Jake kiše i duge zime kao i led, nanovo oštete taj putni pravac. U Osmanovskoj Kalici nema ni metra asfaltiranog seoskog puta. Poboljšanje putne infrastrukture ovog sela je jedan od uslova egzistencije i lakših uslova za život kao i potencijalnih razvojnih projekata u selu. Definitivno je potrebno da se put asfaltira” zaključio je Hariz Skenderović.

ENKO KORAĆ