KOMUNALNI POLICAJAC NAJTEŽE ZANIMANJE U PETNJICI – KAKO SPROVODITI ZAKON, A DA SE NE NALJUTE ROĐACI, KOMŠIJE I PRIJATELJI

Petnjička komunalna policija

Jedno od najnezahvalijih zanimanja u Petnjici je posao komunalnog policajca, a još teže bude nekom ko rukovodi tom službom.

Razlog je jednostavan – ako želiš da se baviš svojim poslom i uz to poštuješ zakon i sve zakonske propise u Petnjici rizikuješ da se sukobiš sa pola rodbine i rođaka i uz to pride da se zamjeriš komšjama.

Načelnik ove službe Denis Šabotić se prihvatio ovog teškog i na momente mučnog posla, ali tvrdi da iako nije lako, neće odustati da sprovodi zakon koji mora biti jednak za sve.

Sredina, kakva je Petnjica, ne prašta i često se istrajavanje na zakonu od strane službenika komunalne policije doživljava kao napad na lični integritet ili da je politički obojeno. U pomoć se poziva istorija “sukoba” porodica komunalnog policajca i onoga ko krši zakon. Na taj način, komunalni policajci budu krivi kako god da postupe – ako reaguju, krivi su što “napadaju” i što su nekog bez velikog razloga uzeli na zub, a ako odustanu i ne rade ništa, onda su optuženi da platu primaju džabe.

Nije ni posao novinara u Petnjici mnogo lakši, što iz iskustva mogu potvrditi novinari Radija Petnjica. Međutim, kad se držiš pravila profesije i zakona sve bude lakše pa i povremene ljutnje i packe “igrača sa tribina” i sveznalaca opšte prakse.

Ipak, i u takvim uslovima u proteklom periodu, služba petnjičke komunalne policije je, nakon više upozorenja, ispisala dvije kazne u vrijednosti od 500 eura i to zbog prekopavanja javne površine. Zakon je za ovaj prekršaj predvdio kaznu od 500 do 2000 eura.

Suština je zapravo da nijedan posao u Petnjici nije lak, što zbog rodbinske povezanosti i male sredine, što zbog manjka drušvene odgoivornosti, ali bogami i svijesti. Da bi Petnjica napredovala, svako mora raditi svoj posao najbolje što umije, pridržavat se uzusa profesije i slova zakona, pa sad ako se neko i naljuti bolje je, jer će korist za zajednicu biti veća.

SAMIR RASTODER