VETERINARI NA TERENU U PETNJICI: ISPITUJU STANJE STOČNOG FONDA I KVALITET MLIJEKA


Ekipe veterinarske stanice Berane trenutno su na terenu na području opštine Petnjica. Oni ispituju zdravstveno stanje stočnog fonda, vade krv i analiziraju kvalitet mlijeka.

“Vadimo krvi i ispitujemo bolesti leukozu i procelozu, ispitivanje na tuberkolozu goveda i mastitis test. Ispitujemo mlijeko kod muznih krava, da se vidi ispravnost mlijeka”, rekao je vetrinar  Sefadin Šabotić.

On je dodao da kvalitet do sada ispitanog mlijeka nije na zadovoljavajućem nivou.
“Ima ešerihije dosta i tu je problem sir. Mlijeko koje se kuva nije problem. Moramo se čuti sa vlasnicima da ih upozorimo”, rekao je Šabotić.

On je dodao da su do sada pregledali stoku u Vrbici i da su jutros počeli u Petnjici, a da će naraednih dana nastaviti ispitivanja u svim MZ petnjičke opštine.