POČEO PROJEKAT “IZGRADNJA KAPACITETA LICA SA INVALIDITETOM”

UOSI „Elipsa i NVU „Ruka spasa“ započeli realizovanje projekta „Izgradnja kapaciteta lica sa invaliditetom“ u Petnjici

Tri kandidati iz Petnjice pohađa će obuku „Projekat menadžment“ koja će trajati do 15 decembra. Nakon toga dva lica produžavaju zaposlenje na pet mjeseci.

Rukovodilac projekta Goran Joksimović je kazao da, osim Petnjice, ovaj projekat se realizuje u opštini Bijelo Polje.


Projektom je predviđeno niz aktivnosti, odnosno obuka koje se tiču osposobljavanja pisanje projektnih prijedloga.
Obuke će pomoći kandidatima da se osposobe za poslovnu komunikaciju i osnove rada na računaru, uz to, predviđena je psihološka motivacija, odnosno psihološka pomoć licima sa invaliditetom u aktivnostima u toku trajanja projekta.
Ovaj projekat je podržan u okviru grand šeme Zavoda za zapošljavanje lica sa invaliditetom i trajaće deset mjeseci.

Trener obuke projekt menadžmeta Rafet Mulić istakao je da je jedan od glavnih ciljeva da polaznike ovog programa upute u projekat menadžment.

„Tri polaznika iz Petnjice lica sa invaliditetom, želimo da osnažimo u dijelu izrade i realizacije budućih projekata.

Kroz ovu obuku, želimo da uputimo naše polaznike u to kako se dolazi do dobre projektne ideje, kako se izrađuju projektne aplikacije i neke od tih aplikacija sa kojima ćemo konkurisati na nekim konkursima.

Nadamo se da ćemo u okviru ovog projekta osnažiti i neka druga lica sa invaliditetom koja su takođe ciljna grupa ovog projekta, da nam se priključe bez obzira što nisu polaznici projekta, kako bismo što više ljudi uputili u vještine i znanja iz oblasti projekt menadžmenta“, zaključio je Rafet Mulić.

ENKO KORAĆ