FOTOGRAFIJOM KROZ BIHOR – NAGRADNI FOTO KONKURS TO PETNJICA

Petnjica

TO Petnjica i ove godine organizuje nagradni foto konkurs pod nazivom „Fotografijom kroz Bihor“ koji je podržan od strane opštine Petnjica i Radija Petnjica.

Povodom ovog konkursa direktor TO Petnjica, Rešad Muratović, je pozvao sve ljubitelje fotografije koje inspiriše Bihor da učestvuju na konkursu koji će trajati do 20. Oktobra 2020.god.  i na taj način svi zajednički damo doprinos promociji prirodnih ljepota i posebnosti naše opštine.

„Naša očekivanja su da ćemo i ove godine imati veliki broj učesnika ne samo iz naše i susjednih opština, nego i iz inostranstva, te da ćemo nakon što žiri izvrši odabir najboljih fotografija organizovati izložbu  u Centru za kulturu, kada ćemo proglasiti i pobjednike konkursa. Za prva 3 mjesta na konkursu smo pripremili i nagrade koje će biti dodatni motiv za učešće pored ljubavi prema Bihoru i fotografiji“, istakao je Rešad Muratović, direktor TO Petnjica i dodao da su pravila identična prethodnim foto konkursima.

Pravo učešća imaju svi domaći i strani autori, foto amateri i udruženja.

Ø  Autor može poslati najviše deset svojih fotografija, a činom slanja svojih fotografija autori su saglasni da Turistička organizacija Petnjica može koristiti fotografije za potrebe izložbe fotografija uz navođenje imena autora. Autori ne plaćaju nikakvu naknadu za učestvovanje na ovom konkursu. Činom slanja svojih radova autori potvrđuju da su radovi originalni i da su oni autori poslatih radova. Ukoliko se tokom žiriranja ili nakon objave rezultata utvrdi da radovi nijesu originalni, Turistička organizacija će pokrenuti postupak za povraćaj nagrade. Činom slanja svojih radova autori potvrđuju da su prihvatili ova pravila za učešće na nagradnom konkursu.

Ø  Način slanja fotografija. Fajlove sa fotografijama označiti na sljedeći način: Ime i prezime autora, naziv fotografije, redni broj. U naslovu maila napisati: ime i prezime autora, prijava za nagradni foto konkurs „Fotografijom kroz Bihor“, a u tekstu maila napisati : ime i prezime autora, adresa , kontakt detalji (e-mail, mob.broj).

Fotografije, pojedinačno ili u kompresovanom (zip) obliku slati na e-mail adresu Turističke organizacije  [email protected]

Fotografije se mogu dostaviti i u kancelariji TO Petnjica (zgrada opštine), svakog radnog dana od 9h do 15h u zatvorenoj koverti na cd-u. Na koverti je potrebno napisati ime i prezime, adresu i kontakt detalje.

  1. Tehnički uslovi

Fotografije mogu biti u koloru ili crno bijele i mogu se dostaviti u JPEG formatu, rezolucija minimum 300 dpi, format min. 30×20 cm.

Dozvoljene softverske intervencije: isijecanje fotografije (crop),  podešavanje kontrasta , ekspozicije i osvjetljenja i umjereno izoštravanje.

  1. Rokovi

Period za dostavljanje fotografija je od 01.10. do 20.10.2020.god.

Datum objave rezultata konkursa je 26.10.2020.god.

  1. Žiriranje

Žiri odlučuje na osnovu umjetničkih kvaliteta pristiglih radova, a članovi žirija nemaju pravo učešća na ovom konkursu.

Žiriranje nagradnog foto konkursa će obaviti tročlani žiri u sljedećem sastavu:

Mehdija Adrović, Dijana Tiganj i Selma Adrović.

  1. Nagrade
  2. Nagrada : 150 eura
  3. Nagrada:  100 eura
  4. Nagrada:   50  eura

Autori nagrađenih i radova odabranih za izložbu će biti obaviješteni mailom ili putem telefona.

  1. Izložba i dodjela nagrada

Žiri će u zavisnosti od umjetničkih kvaliteta odabrati do 30 fotografija koje će biti izložene u Centru za kulturu na izložbi koja je planirana za početak novembra, kada će biti uručene i nagrade dobitinicima.

  1. Napomena:Organizator zadržava pravo da fotografije pristigle na konkurs može koristiti za razne elektronske i štampane publikacije.
  2. KONTAKT

TURISTIČKA ORGANIZACIJA PETNJICA

e-mail: [email protected]

Tel.  069-500-116