AGOVIĆ: REKONSTRUKCIJOM PUTA ORAHOVO – GREBEN LAKŠE ZA MJEŠTANE MZ TUCANJE

Put Orahovo- Greben

Nakon probijanja puta Orahovo – Greben i ugradnje cjevastih propusta, opština je angažovala komunalno preduzeće da naspe ovaj put koji povezuje naselje Bare sa lokalnim putem.

“Ranije smo već kazali da ovaj putni pravac je probijen zahvaljujući tome što je Halil Agović, naš čovjek iz dijaspore,  otkupio dio zemljišta kroz koju je prošla trasa puta.

Logično da se opština uključila na način što je angažovala preduzeće D.o.o “Petrić” koje je na kvalitetan način izvršilo proboj ovog puta.

Prilazni put ovom naselju je do sada bio veoma nepristupačan, sa visokim nagibom pa je lokalno stanovništvo itekako pričinjavalo problem posebno u zimskim uslovima. Mada ni u ljetnjim peridu nije bilo moguće ustabiliti nasip na ovom putnom pravcu zbog pomenute tehničke karakterstike. Čak je i u ljetnjim uslovima, a posebno nakon kiša, često ovaj putni pravac bio problematičan. Nadam se da će domaćinstva iz ovog dijela MZ Tucanje sada biti u prilici da na bezbjedan način saobraćaju ovim novim putnim pravcem”, istakao je predsjednik opštine Petnjica, Samir Agović.

DENIS BOŽOVIĆ