OPŠTINA PETNJICA RASPISLA KONKURS ZA STUDENTSKE STIPENDIJE

Opština Petnjica

Sekretarijat za lokalnu upravu raspisao je Konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2020/21. godinu

 Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti primijenjenih osnovnih i akademskih osnovnih studija, koji:

–          imaju crnogorsko državljanstvo;

–          imaju prebivalište u Opštini Petnjica;

–          su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju, položili ispite iz prethodne godine studija sa najnižim indexom uspjeha 9,00 i najmanje 90% ECTS kredita;

–          su prvi put upisali semestar studijske godine;

–          koji nisu obnovili ni jednu godinu tokom studija;

–          nisu u radnom odnosu;

–          nisu stariji od 25 godina;

 

Kandidatkojikonkurišezadodjelustipendijeuzprijavunakonkursprilažesljedećadokumenta:

– potvrdu o prebivalištu,

– potvrdu o upisugodinestudija,

– potvrdu o položenimispitimaizprethodnegodine,

– potvrdu o visiniostvarenih ECTS kredita;

– potvrdu o ostvarenojprosječnojocjeni;

– dokaz (izjavu) da nije u radnomodnosu;

– dokaz (izjavu) da student ne prima drugustipendiju;

Prijavu sa kratkom biografijom i kompletnom dokumentacijom- sve dokaze o ispunjenju posebnih i opštih uslova, dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa, u zatvorenoj koverti, na pisarnici Opštine Petnjica – zgrada Opštine, sa naznakom: „Za konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2020/21.godinu.