PROJEKTI ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE: POSAO ZA LICA SA INVALIDITETOM U DOO “MERAK”

Zapošljavanje lica sa invaliditetom

Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj početkom jula mjeseca, donio je odluku o finansiranju 52 projekta kroz koje će biti ukljujčeno preko 400 lica sa invaliditetom.

Vrijednost pojekta iznosi 2,5 miliona eura. Među 52 projekta, jedan će se realizovati u opštini Petnjica. Realizuje ga firma D.O.O „Merak“ u saradnji sa nevladinim udruženjem Inkluzivne inicijative Berane. Vrijednost ovog projekta iznosi 48.825 eura od čega 95% finansira Zavod za zapošljavanje, dok će 5% finansirati poslodavac. Trajanje ovog projekta je deset mjeseci, kroz koji će biti uključeno osam lica, od kojih će pet lica nakon tri mjeseca obuke nastaviti radni odnos na pet mjeseci, nakon toga tri lica će se zaposliti na minimum dvanaest mjeseci poslije završetka projekta“, kazao je Erol Rastoder, samostalni savjetnik u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

DOO „Merak“ Petnjica je prepoznao potrebu lica sa invaliditetom, sa područja opština Berane i Petnjica, za osposobljavanjem i zapošljavanjem i u skladu sa tim potrebama ostvario saradnju sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, krenuvši u uspješno realizovanje projekta „Stvaramo inkluzivno društvo“. Naime, projektom koji traje deset mjeseci je omogućeno zapošljavanje i obuka lica sa invaliditetom za određena zanimanja. Partner projekta je NU Inkluzivne inicijative Berane.


Cilj projekta jeste prevencija socijalne isključenosti lica sa invaliditetom, povećanje njihovih stručnih i radnih sposobnosti, podizanje svijesti javnosti o njihovim mogućnostima i sposobnostima u obavljanju određenih zanimanja, kao i težnja prema aktivnijem učešću u svim društvenim procesima.
Kroz projekat će se zaposliti osam lica sa invaliditetom i osposobiti se za obavljanje poslova na sljedećim radnim mjestima:
– Tri lica će se osposobiti za rad na radnom mjestu pomoćni šanker;
– Tri lica će se osposobiti za rad na radnom mjestu pomoćni kuvar;
– Dva lica će se osposobiti za rad na radnom mjestu administrator.
Nakon završetka obuke, projektom je predviđeno da se sa tri lica koja uspješno završe obuku potpiše ugovor o radu na dodatni period u trajanju od dvanaest mjeseci.
Nakon završenog projekta, lica koja su ga pohađala će biti osposobljena za rad u sektoru pružanja usluga.

Treba napomenuti da je DOO „Merak“ svoj radni ambijent prilagodio potrebama lica sa invaliditetom, kako bi mogli nesmetano da obavljaju svoje poslove.
Želimo da kroz navedeni projekat, obukom i osposobljavanjem, omogućimo dodatnu šansu za nesmetano zapošljavanje licima sa invaliditetom. Smatramo da smo ovim projektom pokazali da i naša Opština ima kapacitete za zapošljavanje lica sa invaliditetom. Želimo da naglasimo da nam predstavlja veliko zadovoljstvo što nam je pružena šansa da u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore realizujemo ovaj projekat, da to bude inicijalni projekat za sve buduće aktvinosti vezane za osposobljavanje lica sa invaliditetom na teritoriji naše Opštine. Takođe, planiramo i u budućnosti da nastavimo sa aktivnostima i realizacijom ovakvih i sličnih projekata, a iskoristili bi priliku da pozovemo Opštinu Petnjica i ostale zainteresovane subjekte da obrate posebnu pažnju na ovaj dio naših sugrađana i omoguće im veće šanse za nesmetano zapošljavanje u skladu sa svojim mogućnostima.
Naglašavamo, da nam predstavlja veliki uspjeh to što će DOO „Merak“ i nakon deset mjeseci radnog angažmana i završene obuke polaznika, zaposliti tri lica na period od dvanaest mjeseci.