PRIPREME ZA ASFALTIRANJE U MZ JOHOVICE

MZ Johovice

Radnici firme „Asfalt-beton gradnja“ započeli su radove na pripremi postavljanja asfaltne podlogle u MZ Johovice.

U toku je postavljanje tampona, dok će postavljenje cijevi za propuste uraditi mještani mjesne zajednice.

Kako saznaje portla Radija Petnjica, očekuje se asfaltiranje dionice puta od Gasulhane do kuća Jonuza Koraća.

Nova saobraćajnica na ovoj dionici će olakšati kretanje za oko petnaest domaćinstava. Saobraćajnica će prolaziti pored seoskog Doma, kao i turističkog dijela „Koraćki krš“, koji će biti pristupačniji za posjetioce koji žele da sa krša vide centar Petnjice na dlanu.

ENKO KORAĆ