,,PRO“ LICENCA ZA DAMIRA AGOVIĆA

Damir Agović

Centar za edukaciju trenera FSCG je saopštio da je polaznik treće generacije školovanja za UEFA „Pro“ licencu Damir Agović uspješno odbranio diplomski rad u sklopu III semestra pred kandidatima V generacije UEFA „ A“ licence i stekao zvanje trenera sa UEFA „Pro“ licencom.

Agović je odradio dvonedjeljno stažiranje u Ajntrahtu iz Frankfurta i odbranio diplomski rad na temu ,,Analiza rada menadžmeta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu fudbalskog kluba Ajntraht Frankfurt“.

Članovi komisije pred kojom je Agović branio diplomski rad bili su Dr Niko Raičković, Dr Nikola Rakojević, Boris Ljutica, Dejan Vukićević i Slobodan Drašković.