(VIDEO) OŠ MAHMUT ADROVIĆ SLAVI 107. ROĐENDAN

Povodom 107 godina postojanja OŠ Mahmut Adrović, direkotr Rifat Ramčilović je istakao da, zbog složenosti situacije a vezano za pandemiju korona virusa, ove godine nijesu u mogućnosti da proslave Dan škole onako kako to tradicionalno rade, pa je iskoristio gostovanje u astudiju Radija Petnjica da prezentuje aktivnosti škole u proteklom periodu.

Rifat Ramčilović

„Ove godine zbog složene situacije kako kod nas tako i u svijetu, razlog pandemija COVID19, moramo na ovakav način da proslavimo  107 rođendan naše škole. I u ovako teškim uslovima, naši učenici su uspjeli da pripreme kraći program koji ćemo podijeliti sa vama putem portala Radija Petnjica. Zahvaljujem se nastavnicima a posebno komisiji koja je napravila odabir recitacije i slika. Iskonski je usud ljudi sa bihorskog prostora da rano osjete teret i gorčinu života. To egzistencijalno i povijesno iskustvo otvara oči ljudima i spoznaju da se može izgraditi bolji život i sreća na ovim prostorima.


Ovom prilikom učenicima i radnicima škole čestitam Dan škole sa željom da svake naredne postižemo sve bolje rezultate i da na drugačiji i svečaniji način proslavljamo svoj dan.  Dragi slušaoci radija,  dozvolite mi da vas u kratkim crtama, upoznam sa rezultatima koje je ova škola, inače najveća vaspitrno-obrazovna ustanova u našoj opštini, postigla u školskoj 2019/20.god. Prije svega želim da kažem da imamo oglednu školu koja ima više od 4 200 kvadrata površine, sa četri područna odjeljenja i to: Godočelje, Lagatore, Ponor i Radmanci. Naši učenici imaju izvanredne uslove čak se slobodno može reći odlične, sav namještaj je skoro nov, imamo dobro opremljen informatički kabinet, zatim i ostale kabinete: fizike, hemije i biologije i stranih jezika. Želim da vas obavijestim da je projekat rekonstrukcija kotlarnice na pelet završena čija je investicija oko 85 000 €, a finansiralo je Ministarstvo prosvjete na čijem čelu je gospodin dr Damir Šehović. Takođe, želim da istaknem plan da ćemo u narednom periodu renovirati fiskulturnu salu gdje dijaspora Evropa za Petnjicu obećala 30 hiljada eura, ministartvo prosvete 20 hiljada eura a opština Petnjica 5 hiljada eura. Koristim priliku da se svima zahvalim. Dosta toga se još uradilo na poboljšanju uslova za nastavu, tako da naši učenici imaju adekvatne uslove za rad ali Vas ne bih više želio zamarati o tome. Naša škola je u prošloj školskoj godini upisala 171 učenika od čega je 86 dječaka i 85 djevojčica raspoređenih u 16 odjeljenja. Moguće da je ovaj broj od 171 učenika bude nedostižan za naredni period baš kao onaj iz školske 1971/72.god. kada je ova škola brojala 972 učenika raspoređenih u 35 odjeljenja. Na realizaciji vaspitno – obrazovnog procesa radilo je 26 prosvjetnih radnika. Od tog broja 13 profesora, 11 nastavnika i 2 učitelja. Svi časovi su bili stručno zastupljeni izuzev muzičker kulture. Sve planirano u školi je u potpunosti realizovano. Želim da napomenem da u prvom ciklusu, odnosno od I do III je 56 učenika i oni su opisno ocijenjeni. Uvaženi kolege u radu sa učenicima koji se brojčano ocjenjuju, a njih je 115 su postigli sljedeći uspjeh: Odličnih 42 učenika, vrlodobrih 24 učenika, dobrih 36 učenika i dovoljnih 13. Ukupno sa pozitivnim uspjehom 115. Što na nivou škole iznosi 171  ili 100%. Srednja ocjena na nivou školu je 3,90.

Čestitam dragim kolegama na postignutom uspjehu kao i učenicima uz želju da nastave sa istim uspjehom u daljem školovanju. Želim da napomenem da  ove 2020/2021. godine krećemo u skladu sa kalendarom koji je propisalo Ministarstvo prosvjete od 1. oktobra  zbog poznate situacije pandemije COVID19 učenici od I do VI će krenuti u školu, dok že na žalost učenici od VII do IX imati online nastavu, kao pedagog mogu da kažem da ništa ne može zamijeniti interaktivan rad sa učenicima, ali se moraju poštovati mjere NKTa kao i mjere koje preporučuje Ministarstvo prosvjete. Ovom prilikom želim da se zahvalim Ministarstvu prosvjete na blagovremenim uputsvima o radu u ovakvim uslovima. Takođe želim da se zahvalim roditeljima koji su pomagali svojoj đeci, našim učenicima a samim tim i kolegama gdje smo od 23 marta do 12. juna imali online nastavu. Mislim da je ovakav vid nastave Ministarstvo dobro osmislilo i isplaniralo tako da našim učenicima nije bio uskraćen proces nastave. Ovom prilikom želim da obavijestim učenike i roditelje, a na osnovu kalendara koje je propisalo Ministarstvo prosvjete da će se kao i prošle godine raditi u 4 klasifikaciona perioda, gdje neće biti kraćeg odmora između prvog i drugog kalsifikacionog perioda, da će raspust trajati od 1 do 17. januara i da će nastavna godina završiti 18. juna. Takođe želim da zamolim roditelje naših učenika da savjetuju svoju djecu da pravilno upotrebljavaju medicinske maske i da svaki učenik treba imati po 3 maske. Mi u našoj školi, a i u čitavoj opštini Petnjica nećemo imati probleme zbog pravila da u učionici ne može biti više od 15 učenika za razliku od većih sredina gdje će taj problem biti izražen. Naša škola je spremna, tako da će nastava početi 1. oktobra za učenike od I do VI razreda, u skladu sa uputstvom i preporukama koje je uradilo Ministarstvo prosvjete, a učenici od VII do IX krenuti sa onlin nastavom. Ove godine je upisano 163 učenika raspoređenih u 15 odjeljenja, želim da istaknem da se jedna prodica vratila iz Francuske i da su upisali 3 učenika u našoj školi. Na žalost kao što primjećujete svake godine se smanjuje ovaj broj što pokazuje da je sve manji broj stanovnika u našoj opštini. Formirane su sve grupe, odrđeni predmetni nastavnici za nastavne oblasti kao i odjeljenjski starješnine, tako da još jednom kažem sve je spremno za početak“, istakao je direktor Rifat Ramčilović i dodao koji su to problemi sa kojima se škola susreće.

„Jedini problem koji nam predstavlja internet veza i aparati, obzirom da neki roditlji imaju više učenika. Takođe želim da informišem roditelje koji su korisnici Materijalnog obezbjeđenja porodice da je Ministarstvo rada i socijalnog staranja obezbijedilo udžbenike za njihovu djecu, naše učenike, tako da smo ih preuzeli i roditelji će dogovoriti sa odjeljenjskim stariješinama i bibliotekarom škole kada da preuzmu besplatne udžbenike. Naša opština će i ove godine obezbijediti udžbenike za učenike prvog razreda čiji roditelji nijesu korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice. Škola će i ove godine pripremiti kraći program za prvake povodom njihog polaska u školu“, istakao je Rifat Ramčilović, direktor OŠ JU Mahmut Adrović.

DENIS BOŽOVIĆ