(FOTO I VIDEO) PETNJICA: SANACIJA PUTA PREMA MZ LAGATORE

U toku su radovi na sanaciji putnog pravca od centra Petnjice do MZ Lagatore.

Za sanaciju udarnih rupa i prokopa na lokalnim saobraćajnicama zadužena je firma „Asfalt-beton gradnja”