NOVA ELKTRO MREŽA OD TRPEŠKOG BRDA DO LIJEPOG SJENOKOSA ZA NOVI ŽIVOT

U mjesnim zajednicama Trpezi i Vrbica, na putnom pojasu od Trpeškog brda do Lijepog sijenokosa, za oko petnaest domaćinstava u dužini od oko dva i po kilometra, postavljena je elektro mreža trofazne struje do posljednje kuće sa 53 stubna polja.

Projekat sanacije i izrade nove elektrodistributivne mreže finansirao je CEDIS sa oko 50.000. eura.

Mještani zaseoka gornji Taraniši, Tiganji i Hodžići, zahvalili su se Zoranu Đukanoviću, diketkoru CEDIS-a na podršci u sanaciji i izradi nove elektodistributivne mreže.


Radnici firme „Eminent“ iz Podgorice d.o.o završili su za petnaest dana postavljanje primarne mreže, dok se u vrlo brzo očekuje postavljanje sekundarne mreže prema domaćinstvima.

Opština Petnjica je prepoznala potrebu građana za izradu primarne mreže da realizacija krene od posljednje kuće do trafostanice na Trpeškom brdu, kako bi obuhvatili sva domaćinstva na tom području.

Predsjednik opštine Petnjica Samir Agović je istakao da je na inicijativu lokalne uprave, CEDIS u protekle dvije i po godine dosta toga uradio na rekontrukciji niskonaponske mreže. Takođe, urađena je izrada tehničke dokumentacije za izradu tehničkih projekta, kao što su stubne trafiostanice i rekonstrukcija dalekovoda od Jaštaka do Paljuha sa krakom prema Petnjici i Savin Boru i sa drugim krakom prema Tucanjama.

“Želim da napomenem da su mještani, koji se napajaju sa trafostanice Trpeško brdo, izdvojii 25.000 eura i da je u toj akciji dobrovoljnog prikupljanja novca učestvovoalo 70 domaćinstva.

U tom periodu, izvšena je rekonstrukcija eketrovodova prema pojedinim zaseocima, dok je ovaj najduži vod ostao sa djelimičnom rekonstrukcijom koja nije bila dovoljna, pa su mještani koji se napajaju sa ovog elektovoda imali česte ispade i dolazilo je do nestanka električne energije, dok je sam napon bio veoma slab, ispod svakog minimuma.

Sa realizaciojom ovog projekta, kvalitet i sigurnost snadbijevanjem električne energije biće na viskom nivou”, rekao je Agović.

Na kraju, predsjednik je iskoristio priliku da se zahvali direktoru CEDIS-a i njegovom timu i vjeruje da će u narednom periodu imati još ovakvih aktivnosti i očekuje da se izvrši rekonstrukcija na području još nekoliko udaljenih zaseoka u pojedinim mjesnim zajednicama.

Po kazivanju najstarijih mještana ovog zaseoka, na ovim prostorima struja je stigla davne 1964. godine, zajedno sa Trpezima i ove godine među prvima su uradili pletenicu na primarnoj mreži u opštini Petnjica.

Sagovornik portala Radija Petnjica sedamdesetosedmogodišnji Ćamil Hodžić iz Trpezi kazao je da rekonstrukcija znači novi početak i novi olakšan život,  kako bi se lakše bavili poljoprivrednom proizvodnjom.

„Prva struja što nam je bila, to nije bila struja. Nismo mogli da koristimo nikakakv aparat, jedino uključili bi od pola noći. Trpežani su još davne 1964. godine prvi od svih sela dobili struju. Žica, koja je tad postavljena, i dan danas je tu. Tada smo mi kupovali žicu i stubove, a kada bi nam pao stub kupovali smo nove. Sami smo borili i održavali“, sjeća se Ćamil.

Ćamil je svaki dan pratio kako teku radovi. On izlazi sa stokom u toku ljetnjih mjeseci u Lijepi sjenokos, dokle je postavljnena nova električna mreža.

„Trofazna struja će nam mnogo olakšati prilikom obavljanja poljoprivrednih aktivnosti, muzalica nije mogla prije nikako da radi, sve ručno se muzlo, jer šest krava imamo i naravno da će nam biti mnogo lakše.

Neobično mi je bilo da gledam radnike da rade, ranije mi sami bi radili, organizovali smo seosku mobu. Sad smo samo posmatrali i zadovoljni smo, pomoći će nam za unapređenje stočarstva i na kraju želim svim da se zahvalim koju su učestvovali i doprinijeli da i mi konačno dobijemo trofaznu struju“, zaključio je Ćamil Hodžić.

Muhamed Hodžić Bucko, istakao je za portal Radija Petnjica da mašine koje su imale nijesu mogli da rade na monnofaznu struju.

„Imamo stoku, kao sve na selu od stoke se živi i imamo kamione sa kojima privatno radimo. Ranije ništa nismo mogli da uključimo ni šlajfericu ni muzalicu, kad god vjetar dune, žice se spoje. Žice su postavljene šezdesetih godina do dan danas i ovom prilikom zahvaljumo se CeDIS-u, predsjedniku Opštine kao i svim mještanima na strpljenju i pomoći prilikom izrade ovog velikog i značajnog projekta za nas“, podvukao je Muhamed.

“Godinama se govorilo o tome i došlo je vrijeme da se konačno uradi elektična mreža do naših kuća. Kad bi htio nešto da zavarim, morao sam da idemo neđe niže kod nekog da bi zavario, sad ćemo moći kod svoje kuće aparate da uključimo i da nam bez problema rade”, kaže Muhamed.

On dodaje da kada bi se neki bazen pravio, mješalica nije mogla da radi, morali smo agregat da koristimo, sad postoji mogućnost da krenemo sa drugim projektima i nabavimo neku jaču mašinu.

“Vjerovali smo da će se i nama  napokon uraditi rekonstrukcija električne mreže zbog toga što se u posljednje vrijeme radilo u našoj Opštini i očekivali smo svaki dan da radovi krenu”, kaže Muhamed.

Tufo Tiganj je sistakao da će rekonstrukcija ove mreže omogućiti bolje uslove za život posebno mlađima koji se bave poljoprivredom. Očekuju pomoć lokalne uprave i CEDIS-a kao i Ministrastva poljoprivrede elektrifikaciju katuna prema Korijenu i Bilima, kao i nastavak asfaltiranja od Trpeškog brda prema prema katunima

Mještani su se zahvalili izvođaču radova kao i domaćinima koji su ustupili svoje parcele, kako bi se olakšalo postavljanje stubova pored putnog pravca. Takođe, mještani su se stavili na raspolaganju izvođaču radova i pomagali radnicima u dopremanju stubova do lokacija na kojima je predviđeno, kao i u svim neophodnim detaljima.

Očekivanja mještana su da će se nastaviti izgradnja elektodistributivne mreže prema katunima u Turijaku, kao i asfaltiranje putnog pravca od Trpeškog brda u dužini najmanje od jednog kilometra.

Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović, obećao je mještanima da će se još tri kilometra postaviti električna mreža, prema katunu Turijak, kao i sanacija puta za poboljšanje uslova prilaza i boravka na katunima. Takođe mještani su prikupili nešto novca za asfaltiranje putne infrastrukture i očekuju da naredna godina bude berićetna u realizaciji projekata.

 

Dolaskom struje, stovrili su se novi uslovi za nove projekte, mještani zaključuju da će pokušati zajedno sa svim nadležim da unaprijede život u ovom dijelu naše Opštine.