(FOTO I VIDEO) DAVIDOVIĆ U PETNJICI: OBJEDINIĆEMO SNAGE ZA RAZVOJ TURIZMA U PETNJICI

Državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma Damir Davidović posjetio je Petnjicu i tom prilikom se sastao sa predsjednikom Opštine Samirom Agovićem.

Na sastanku su prisustvovali direkor TO Petnjica, Rešad Muratović, potpredsjednik Opštine, Muslija Kalić i samostalna savjetnica za ljudske resurse, Irma Škrijelj.

Predsjednik Opštine Agović je kazao da lokalna uprava i resorno ministarstvo imaju izvanrednu saradnju i rezultat takve saradnje su nove vrijednosti koje su stvorene u oblasti turizma i na afirmaciji turističkih potencijala.

“Danas smo promovisali projekte lokalne uprave, Ministarstva održivog razvoja i turizma i slovenačkog razvojnog centara, koji zajednički rade na regulisanju otpadnih voda i vrlo brzo ćemo dobiti biljni prečišćivač“, kažao je prvi čovjek Petnjice Samir Agović.
On je dodao da se takođe radi na pojektu obaloutvrde, čiji je projekat u finalnoj fazi, a on će, kako najavljuje predsjednik opštine, biti kandidovan za kapitalni budžet 2021.

Državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma Damir Davidović je rako da je zadovoljan napretkom Petnjice .

“Ono što je značajno jeste to što smo imali prilike da svjedočimo o projektima zaštite životne sredine koji su se uz, našu podšku, implementirani na najbolji mogući način.

Naš zajednički zadatak u narednom periodu, pored stvaranja uslova za investiranje jeste da zajedno radimo sa svima koji su zainteresovani za razvoj turizma u Petnjici.

Važno je da zajednički iskoristimo potencijal dijaspore, koja na najbolji način reprezentuje Petnjicu, Bihor, Crnu Goru, gdje sa svojim prijateljima, poslovnom zajednicom da na pravi način zajednički predstavimo Petnjicu i da stvorimo uslove da turistički život u Petnjici“, zaključio je Damir Davidović.

Turistička organizacija Petnjice je zahvalna Davidoviću, Ministarstvu i NTO na podršci.
“Državni sekretar je imao priliku da su uvjeri u ljepote naše opštine i iskazao je razumijevanje za potrebe valorizacije turističke ponude opštine Petnjica.
Vjerujemo da uz podršku Ministarstva održivog razvoja i turizma ćemo ostvariti još značajnije rezultate na promociji seoskog i agro turizma.
Uvjereni smo da će Državni sekretar i resorno ministarstvo u narednom periodu biti podrška, kao što je to bilo u prethodnom periodu prilikom izrade kapitalnih projekata i projektne dokumentacije, koje ćemo kandidovati za narednu godinu“, istakao je direktor TO Petnjica Rešad Muratović.

ENKO KORAĆ