AGOVIĆ: POČELI RADOVI NA PUTU U MZ LAGATORE, SLIJEDI ASFALTIRANJE PUTA DO MIRAJBRDA…..

Samir Agović

Radnici građevinske firme TOFI započeli su radove na putu u MZ Lagatore na potezu Crkvište – škola u Lagatorima u dužini nešto više od jednog kilometra.

“Kroz ovaj program asfaltiraćemo i put do Mirajbrda kao i lokalni putni pravac u Daščoj rijeci. Ukupna dužina ovih putnih pravaca je 2.7 km. Ugovorena vrijednost radova sa pomenutom firmom je 174 hiljade eura, dok je  učešće lokalne uprave u finasiranju ovih radova je 48.347 hiljada eura. Ostali dio izdvaja Vlada Crne Gore preko Ministarstva poljoprivrede kao i međunarnodni fond IFAD.

Očekujemo da će se završiti svi radovi predviđenom dinamikom. Dosadašnje iskustvo nam govori da je ova firma opremljena kvalitetnom mehanizacijom i stručnim kadrom što je jedan od preduslova za kvalitetno odvijanje radova i poštovanje rokova. Kada već govorimo o saradnji sa IFAD-om, ovom prilikom ću istaći da smo takođe u partnerskom odnosu obezbijedili 184 hiljada eura za nastavak radova na vodovod Murovsko vrelo od čega je iz kase lokalne uprave opredijeljeno 49.639 hiljada eura a ostali dio partneri u ovom projektu.

Sa zadovoljstvom ističem da smo potpisali ugovor za izvođenje radove sa kompanijom INDEL Inžinjering i očekujem da vrlo brzo i radnici ovog preduzeća budu na terenu. Ovo su dva značajna projekta za naše građane i ubijeđen sam da će se realizacijom oba ova projekta stvoriti uslovi za klvalitetni život“, istakao je predsjednik opštine, Samir Agović za portal radija.

DENIS BOŽOVIĆ