JAVNI POZIV NVO “RUKA SPASA” ZA PROJEKAT OSOBA SA INVALIDITETOM

Petnjica

NVO „Ruka spasa“ iz Petnjice i Udruženje osoba sa invaliditetom „Elisa“ iz Bijelog Polja, raspisuje Javni poziv za učešće u projektu „Izgradnja kapaciteta lica sa invaliditetom“. Prema osnovnim informacijama, osam kandidata pohađa obuku „Projekt menadžment“ u trajanju od tri mjeseca a pet kandidata biće zaposleno na period od pet mjeseci, sa bruto platom od 430 eura dok će najmanje jedan kandidat biti zaposlen na period od devet mjeseci.

Kandidati moraju da ispunajvaju sledeće uslove:

–          Da su nezaposlena lica sa invaliditetom,

–          Da se nalaze na evidenciji Biroa rada Bijelo Polje i Rožaja ( sa teritorije opštine Petnjica)

–          Imaju najmanje treći stepen stručne spreme,

–          Da su sa fizičkim invaliditetom.

Prednost imaju kandidati sa: većim stepenom stručne spreme, iskustvom rada na računaru, rada u oblasti projekt menadžmenta, znanje engleskog jezika, nižom starosnom dobi, osobe ženskog pola.

Rok za prijavu traje do 5.septembra 2020.godine do 14 časova a sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu dobiri kod savjetodavca na Birou rada ili na mob.tel. 069/365-480 i 069/607-280

Nosilac projekta je UOSI „Elisa“ iz Bijelog Polja a partner NVU „Ruka spasa“ iz Petnjice.