VOJSKA ZAVRŠILA POSAO NA SANACIJI PUTEVA, AGOVIĆ SE ZAHVALIO MINISTRU BOŠKOVIĆU

Vojska Crne Gore na Pločniku

Nakon 45 dana intezivnih radova Inžinjerijska jedinica Vojske Crne Gore okončala je  radove na izgradnji i sanaciji putne mreže u opštini Petnjica.

Predsjednik opštine Samir Agović je za portal Radija Petnjica rekao da je na području mjesnih zajednica Savin Bor, Bor, Javorova, Dašča Rijeka, Kruščica, Trpezi, Vrbica ugrađeno 76.000 kubika materijala, koji se koristi za nasipanje nekategorisanih i šumskih puteva.

“Ovo je bila važna aktivnost za naše građane, jer smo na ovaj način riješili akutna pitanja, koja se tiču katuna u kojim naši poljoprivredni proizvođači borave više mjesec. Koristim priliku da se u ime naših građana zahvalim ministru Predragu Boškoviću, kao i načelniku generalštaba VCG, generalu Dakiću i zahvalnost upućujemo državnom sekretaru Bobanu Filipoviću na doprinosu da zajednički pomognemo našim građanim“, rekao je Agović.

„Bilo je predviđeno da Vojska Crne Gore boravi petnaestak dana. Ipak zahvaljujuću dobroj volji i razumijevanju čelnih ljudi, koji upravljaju vojnim sistemom, pokazali su da su bili naklonjeni i da su razumjeli naše zahtjeve za produženi boravak Vojske CG na našem terenu“, dodao je Samir Agović.

On je takođe zahvalio mještanima mjesnih zajednica, koji su bili svakodnevno uz Vojsku CG i pratili rad.

“Pokazali su da ne žale svoje vrijeme, posebno u trenutku kada su imali sopstvene obaveze na svojim gazdinstvima.
Danas, nakon radova, naši poljoprivredni proizvođači svjedoče kako lakše dolaze do svojih katuna i lakše obavljaju sve druge poslove na katunima“, saopštio je predsjednik.

„Želim da istaknem da je opština Petnjica, obezbijedila gorivo za mehanizaciju, hranu, smještaj kao i dnevnice vojnicima, koji su aktivno radili na terenu.

Vojnici su se trudili da maksimalno obave svoj dio posla i da ono što je urađeno, urađeno je na profesionalan način, pa je ovo prilika da se svima njima zahvalim za korektnom odnosu i radu“, istakao je predsjednik“, naglasio je Agović.

Agović vjeruje da će se saradnja sa VCG nastaviti, samim tim što je Opština potpisala ugovor o saradnji.

“Podsjećanja radi, imali smo priliku da koristimo usluge Inžinjerijske jedinice VCG i tokom probijanja trase za vodovod Murovsko vrelo i tada je VCG pokazala veliko znanje i iskustvo kao i stručnost. U narednoj godini VCG će ponovo biti prisutna u našoj Opštini, dok će se planirane aktivnosti sprovesti u MZ Javorova”, zaključio je Agović.

ENKO KORAĆ