KORAĆ: NEĆEMO DOZVOLITI DA SE ZABORAVI UČEŠĆE GRAĐANA U PROJEKTU „JAVOROVSKO VRELO PODGREDE”

Avdo Korać

Predsjednik Režijskog odbora vodovoda „Javorovsko vrelo Podgrede“ Avdo Korać je u svom obraćanju kritikovao to što prilikom posjete ministra Milutina Simovića Petnjici nijesu pozvani članovi tog odbora.

“Sa žaljenjem smo konstatovali da Predsjednik i rukovodstvo opštine Petnjica, kao organizatori skupa na Koraćkom kršu , na isti nisu pozvali Predsjednika i čanove Režijskog odbora, koji su još 2008 godine kao entuzijasti krenuli u ovaj tezak zadatak. Veliku pomoć u realizaciji ovog projekta pružila je Vlada u ovom i prethodna dva mandata kao i lokalna samouprava čiji je predstavnik Alen Pljakic zajedno sa nama iz Režijskog odbora davao veliki doprinos cilju.

Zbog toga posebno čudi da se u pomenutom saopštenju opštine Petnjica, ni jednom riječju ne pominje učešće građana koji su iz svojih sredstava dali  oko 162 000 eura, što nije mali iznos, i što pokazuje veliku želju i potrebu da se ovaj projekat realizuje.

Neozbiljno ponašanje lokalne uprave u ovom slučaju se jedino može tumačiti kao želja da se zaboravi ogromni doprinos koji su građani sela: Johovice, Godocelje, Tucanje i Radmanci i zaseoka Jasikovica i Bare, posredstvom Režijskog odbora dali da se finalizuju aktivnosti na ovom životno važnom projektu.

Kao režijski odbor, cijenili smo da je ovo bila dobra prilika da se u ime tih građana zahvalimo Vladi Crne Gore koja je obezbijedila najveći dio sredstava za realizaciju ove ideje.

Nažalost, ovakav potez rukovodstva opštine Petnjica  jedino možemo tumačiti kao njihovu želju da  ovu humanu i veliku ideju ispolitizuju i eventualno dobiju neke političke poene za njihovu partiju u susret izborima.

Gospodo rukovodioci, ovo je projekat naših građana, naše opštine i naše Crne Gore, a na bilo koje političke partije.

Ovu priliku koristim da se posebno zahvalim i ovim putem zaslužnim građanima kao i područnim odborima u pomenutim selima na čelu sa njihovim predsjednicima i blagajnicima, koji su dali veliki doprinos da se u konačnom realizuje projekat”, stoji u reagovanju Avda Koraća.