SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA RASPISALA NAKNADNI KONKURS ZA UPIS UČENIKA

OŠ Mahmut Adrović
Srednja mješovita škola u Petnjici je raspisala naknadni konkurs za upis učenika u I razred za školsku 2020/21. godinu i to za sledeće smjerove:
Opšta gimnazija – 8 (osam) učenika.
Ekonomija i pravo (obrazovni program nivo IV/1) – Ekonomski tehničar – 15 učenika.
Poljoprivreda, prehrana i veterina (obrazovni program nivo III) – ratar-povrtar – 5 (pet) učenika.
Prijava na konkurs podnosi se elektronski na adresu www.upisi.edu.me.
Konkurs traje od 14. do 17. avgusta do 15 časova, a konačna rang lista kandidata za upis u školu biće istaknuta na oglasnoj tabli škole do 19. avgusta.