STIGLA POMOĆ ROMSKOJ ZAJEDNICI U PETNJICI

Projekat “Moj advokat” koji realizuje Pravni centar u partnerstvu sa Caritasom Crne Gore i Opštinom Petnjica uz podršku EU, podjelili su pomoći Romskoj zajednici u Petnjici.

“U Petnjici smo podijeli pomoć u vidu hrane za tri romske porodice. U okviru ovog projekta, Pravni centar pruža pomoć povratnicima po sporazumu pristupu pravima i integraciju u društvu.

Takodje upis u matične knjige, pomoć kada su u pitanju lična dokumenta, ostvarivanje prava socijalne i dječije zaštite, pristup obrazovanju i zapošljavanju, zaštita od diskriminacije i kršenja prava i pružanja psiho-socijalne pomoći.

Na kraju, zahvaljujemo se Caritasu Crne Gore, koji se donirao hranu kao i predstavnicima lokalne uprave potpredsjedniku Musliji Kaliću i savjetnici dr Nermini Muratović na saradnji”, kazala je za portal Radija Petnjica, Danijela Bojović iz Pravnog Centra.

ENKO KORAĆ