KRŠIĆ I ŠABOTIĆ: SAVJET JE URADIO SVOJE, NE ZNAMO ZAŠTO ULICE NIJESU DOBILE IMENA

Gosti Radija Petnjica su bili Muzafer Kršić, predsjednik Savjeta za davanje imena ulica i trgova i član savjeta Bećo Šabotić.

Razgovor sa njima smo vodili povodom odluke da ulice u Petnjici dobiju obilježje drugačije od onog što je konsenzusom na ovom tijelu donešeno.

“Savjet je konstituisan nakon sprovedenih lokalnih izbora što je i redovna procedura i broji pet članova i višepartijskog sastava. Nakon toga, suvišno je komentarisati kakva je uloga ljudi koji su imali čast da budu članovi savjeta a i to je velika uloga. Osjetljivo pitanje i značajno jer se radi o značajnim ljudima i datumima iz više oblasti. Nakon konstituisanja savjeta, ušlo se u procedure javnog poziva za prijem predloga imena 12 ulica. Pristiglo je oko 20-tak predloga i svaki je imao svoju težinu tako da smo mi u Savjetu imali veliku obavezu a pored svega i ljudsku jer se radi o značajnom, ozbiljnom i osjetljivom pitanju.

Prišli ozbiljno i održali smo osam sjednica Savjeta i da je svakoj sjednici učestvovao sekretar SO, da ne bi negdje prekršili zakon i ispoštovali i pravni aspekt. Došli smo do jednoglasne odluke a imali smo i obećanja da će parlament tu odluku podržati jer, Savjet donosi odluku prema Skupštini a ona to usvaja. Mnogo bitno je bilo da to bude jednoglasno. Propozicije su takve da npr. imali smo rahmetli Meha Hodžića, prvom doktoru medicine sa ovih prostora. Međutim, on je bio na Golom otoku i to zakon ne dozvoljava jer ti ljudi, do dana današenjg, nijesu rehabilitovani. Na žalost, tako je. Imali smo predlog i za rahmetli Mahmuta Adrovića, ali, osnovna škola nosi naziv i nespojive su stvari tako da se moralo voditi računa o svemu”, istakao je Krišić.

“Prijedlog odluke naziva ulica smo uputili na usvajanje lokalnog parlamenta na pretposlednjoj sjednici. Kada smo dobili pred njen početak material, vidjeli smo da nije onako kako je savjet donio odluku. Nije bilo 12 već manja cifra. Kao odgovrni ljudi Savjeta, mi smo reagovali prema predsjedniku Skupštine a on je našu reakciju prihvatio kao opravdanu i dodatno prokomentarisao da nijesu neke zakonske norme sprovedene koje treba služba predsjednika opštine da sprovede.

Sa svim sugestijama, prihvatio da se povuče uz dogovor da se na prvoj narednoj nađe na dnevnom redu. Savjet je sve po zakonu uradio. U daljim procedurama, prema opštini i prema skupštini, mi dalje ne možemo da utičemo. Na ovaj način, rad savjeta je devastiran”, istakao je Muzafer Kršić i dodao da prvi put od novinara radija čuje da je uklonjena tabla sa imenom ulice Crnogorsko-turskog prijateljstva i da žali za tim.

“Ta je ulica rađena dok je Petnjica bila pod opštinom Berane i prva ulica i ozbiljnija investicija. Ako je neko posegao da uklanja naziv te ulice koji nije bio zvaničan ali je po odluci Savjeta nosi naziv koji je nosila, trebalo je sve ostale table sa nazivima da ukloni bilo ko da ih je postavio i nezakonito. Trebalo je sve do zadnje ukloniti”, istakao je između ostalog predsjednik Savjeta za davanje imena ulica, Muzafer Kršić.

Govoreći o tome čime su se rukovodili za davanje predloga za imena ulica u Petnjici, član savjeta, Bećo Šabotić je istakao postoje propozicije i kriterijumi kojih su se morali pridržavat.

“Po nekom našem mišljenju, trebali smo zastupiti sve životne aspekte koji bitišu na ovom prostoru pa i šire. Tako daje zastupljena i kultura, humanost, društveno politički rad i sve ono što bitiše i što je bivalo u proteklom periodu a das u to ljudi iznosili da li sa ovog prostora ili nekog drugog a da je značajno da bi te ulice dobile ime a time se obilježi jedno vrijeme, u ranijem ili sadašnjem.

Mislim da smo to predanim i velikim iskrenim radom, bez obzira na različitost političkih subjekta, i postigli smo jednoglasni konsenzus u Savjetu na ljudski način. Predložili smo da Skupština dalje donosi tu odluku i da potvrdi odluku Savjeta”, istakao je Bećo Šabotić i dodao da je Petnjica, prema odluci Savjeta, trebala da ima ime ulica kada su u pitanju fizička lica prema njihovoj odluci Ćamila Sijarića, Srđana Aleksića, Mustafe Šabotića kao i Galjana Kršića.

“Imalo je tu i Hodžića i iz drugih plemena koji su zavređivali da po njima neka od ulica dobije  ime ali, zbog propozicija nijesmo mogli da uzmemo u razmatranje. Uostalom, bila je tu i ulica Crnogorsko – turskog prijateljstva, Sandžačka, 4.avgusta, 21.maja, Sarajevsku, ul. Nevinih žrtava 1942.godine itd.

Lično mislim da je ovdje stvar skupštinskih tijela. Meni, kao članu savjeta, nije poznato ko je i na koji način donio ovu odluku o imenima ulica. Prema tome, to treba da znaju građani. Ne mogu kažem da je to nečija samovolja ali u redovnoj procedure to nije donešeno. Nije prošao Skupštinu i ne znam kako je to urađeno. Redovan put je bio zajedno što smo radili. Mi, na savjetu smo imali konsenzus a dužnost je bila Skupštine da to sprovede. Ovdje je u pitanju, ponavljam, skupštinska procedura i predsjednik opštine. Nismo saglasni niti smo upoznati sa ovim privremenim rješenjem.

Nadam se da će službe kako SO tako i opštinske, vidjeti šta je pravo a šta nije i da će uvažiti odluku Savjeta i da će u jednom redovnom postupku staviti na dnevni red i da će ulice dobiti svoje ime što i pripada. Ponavljam da ne znam da li je nečija samovolja i sa koje pozicije je to urađeno, odagnati i da će to doći u mirnije vode”, zaključio je član Savjeta, Bećo Šabotić.

DENIS BOŽOVIĆ