ADMIR AGOVIĆ NOVI DIREKTOR OŠ U TRPEZIMA

OŠ u Trpezima
Osnovna škola u Trpezima je dobila novog VD direktora. Nakon što je dosadašnja direktorica te ustanove, Nermina Duraković Pačariz, na lični zahtjev razriješena sa te dužnosti, u srijedu je primopredajom na tu funkciju stupio Admir Agović. Riječ je o profesoru njemačkog jezika i književnosti, koji taj predmet već nekoliko godina predaje u petnjičkim osnovnim i srednjoj školi. Više detalja o njegovom radnom angažmanu saznali smo iz njegove biografije.
Admir Agović je rođen 27. 04.1985. godine u Beranama, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je germanistiku u septembru 2009. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.
Radio je kao profesor njemačkog jezika u
OŠ Vuk Karadzić i OŠ Radomir Mitrović u Beranama. Takođe, vrijedna iskustva je stekao i radeći u centru za omladinu u Njemčkoj u sklopu projekta koji je finansirala EU. Nakon toga, od 2016. godine radni angažman započinje u svojem zavičaju.
U razgovoru sa njim saznali smo da mu je izuzetna čast što se, iako kao vršilac dužnosti, našao na čelu ove škole, naglašavajući da mu  ukazano povjerenje predstavlja i ogromni podsticaj da u predstojećem periodu da sve od sebe kako bi tu dužnost obavljao na najbolji mogući način.
S.A.