MJEŠTANI KRUŠČICE HOĆE BRŽE I LAKŠE DA STIŽU DO SRBIJANSKOG DIJELA SANDŽAKA

Kruščica

Mještani bihorskog sela Kruščica zatražili su od državnih organa da u narednom periodu ozbiljnije razmotre inicijativu kojom traže da se iznad njihovog mjesta, u dijelu Pešterske visoravni, otvori granični prelaz prema Srbiji, piše Dan.

Podsjetili su da se radi o inicijativi staroj desetak godina, uz uvjeravanje da bi njena realizacija dala puni doprinos razvoju čitavog sjevera Crne Gore.

“Narod Bihora, a naročito našeg sela, prirodno je upućen na saradnju sa ljudima koji žive u dijelu Pešterske visoravni. Uspostavljanjem državne granice na ovom području lokalno stanovništvo se suočilo sa određenim problemima, jer im je u ovom dijelu onemogućen slobodan prolaz ka teritoriji Srbije. Zato smo konstantno ukazivali da je potrebno otvoriti granični prelaz na Pešterskoj visoravni kako bi se stanovništvu iz pograničnog pojasa omogućilo da, radi ekonomičnosti, nesmetano prelazi granicu. To činimo ponovo u nadi da će se naša inicijativa pretočiti u djelo, čim se suzbije pojava korona virusa”, naveli su mještani sela Kruščice, udaljenog od Petnjice oko 20 kilometara.

Oni podsjećaju da zbog administrativnih barijera stanovnici Kruščice treba, umjesto dva, da prelaze dvjesta kilometara kako bi došli do svoje rodbine na području Sandžaka.

“Od moje kuće do granice sa Srbijom ima dva kilometra. Međutim, mi da bi se domogli susjednih mjsta koja se nalaze na teritoriji Srbije treba da prevalimo dvjesta kilometara, jer ovdje nema graničnog prelaza. Smatram da bi otvaranje graničnog prelaza bilo višestruko značajno, jer bi za sobom pokrenulo realizaciju niza projekata, od izgradnje modernih saobraćajnica, pa sve do investicija koje bi uticale na smanjenje regionalnih razlika”, ističe mještanin Zaim Ličina.

Stanovnici ovog kraja tvrde da bi uz otvaranje graničnog prelaza prema Srbiji i odgovarajuće podsticajne mjere usmjerene ka potrebama mlađih generacija Kruščica sa svojom okolinom mogla da postane još privlačnije mjesto za život.

“Potrebno je uspostaviti čvrstu vezu sa našim studentima i upoznavati ih sa razvojnim potencijalima Petnjice, kako bi se nakon završenih studija u što većem broju vraćali i davali puni doprinos razvoju sredine u kojoj su rođeni. Takođe, treba uvesti stimulativne mjere za mlade bračne parove koji izražavaju spremnost da ostanu da žive u svom zavičaju. Ali, najvažnije je za stanovnike ovog područja da se otvori granični prelaz ka Sandžaku, jer je to naša najkraća veza do susjednih gradova”, poručili su mještani.

Iz lokalne uprave ističu da su u više navrata razgovarali sa rukovodstvom Opštine Tutin o realizaciji ideje izgradnje puta preko Pešterske visoravni. Tvrde da se radi o veoma korisnoj inicijativi, koja, uz dosta posla, mora da ima i političku podršku dviju država.

“Otvaranjem graničnog prelaza i izgradnjom puta ka Tutinu dio opštine Petnjica, koji gravitira prema Srbiji, potpuno bi se otvorio i bila bi to izvrsna prilika da se valorizuju svi potencijali koji postoje u tom kraju. Sve to smo predočili nadležnom ministarstvu tako da očekujemo da će se za početak barem u ljetnjim mjesecima na ovom potezu uspostaviti odgovarajući režim koji bi omogućavao mještanima da lako prelaze granicu”, odgovorili su iz Opštine Petnjica.

PREUZETO IZ DNEVNOG LISTA “DAN”