SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA RASIPSALA KONKURS ZA UPIS UČENIKA

Škola

Srednja mješovita škola u Petnjici raspisala je konkurs za upis učenika u prvi razred za školsku 2020/21

Opšta gimnazija 1 odjeljenje 14 učenika

          Obrazovni program (nivo IV)

Ekonomski tehničar 1 odjeljenje 14 učenika

          Obrazovni program (nivo IV)

Poljoprivredni tehničar / Veterinarski tehničar 1 odjeljenje 14+14 učenika

          Obrazovni program (nivo III)

Ratar – povrtar                                  1 odjeljenje 14 učenika

Prijava na Konkurs podnosi se elektronski na adresu www.upisi.edu.me 29 i 30. juna i 1.jula (od 0 – 24 časa) i 2.jula 2020. godine (do 15h).

Konačna rang lista kandidata za upis u školu objaviće se na oglasnoj tabli i sajtu škole 4.jula 2020. godine.

Za učenike deficitarnih kvalifikacija (ratar – povrtar) obezbijeđeno je 10 stipendija.