BOŠKOVIĆ ODRŽAO OBEĆANJE, VOJSKA SANIRA PUTEVE PREMA KATUNIMA

Kako je ranije najavljivano iz petnjičke lokalne uprave, na području opštine boravi inženjerska jedinica Vojske Crne Gore koja izvodi radove na sanaciji makadamskih lokalnih putnih pravaca.

Samir Agović

“Prioritet smo dali da će se svi putni pravci koji vode ka katunima sanirati i to će biti velika prilika da naši poljoprivredni proizvođači dobiju kvalitetan put kako bi svoju djelatnost obavljaju na mnogo lakši način. Ovo je drugi put da Vojska CG pomaže naše građane i našu opštinu. Koristim priliku da uputim zahvalnost ministru Boškoviću, načelniku Generalštaba generalu Dakiću za ovu saradnju koja traje u kontinuitetu. Podsjetiću da nam je vojska mnogo pomogla tokom izgradnje vodovoda Murovsko vrelo i da je upravo prvi angažman na terenu bio od ključne važnosti za nastavak radova na vodovodu. S obzirom na to da Vojska Crne Gore raspolaže mehanizacijom i da je kadrovski osposobljena tako da smo taj dio uspješno završili. Što se tiče nasipanja putnih pravaca jeste da je manje zahtjevniji posao ali je Vojska odgovorna i izvođenje radova sa njihove strane je uvijek kvalitetno. Nakon sanacije, očekujemo da dođe do probijanja putnog pravca u MZ Javorova kako bi mještani te MZ imali kvaliteniju vezu sa centrom naše opštine. U zavisnosti od toga kada će mehanizacija koja se koristi za probijanje biti slobodna, ona će doći na teren i izvesti radove. Moja su očekivanja da će vojska biti na terenu i tokom jula mjeseca a nadam se da će, u zavisnosti od vremenskih prilika, boraviti na terenu minimum 15 dana. Obaveza opštine je da obezbijedi gorivo i mazivo, hranu i spavanje za vojnike iz inženjerske čete koje izvodi radove na području naše opštine”, saopštio je predsjednik opštine, Samir Agović za portal radija.

DENIS BOŽOVIĆ