CIKOTIĆ: TREBALO BI NAM DESETAK LJUDI DA GLUME POLICAJCE SAMO DA UPOZORAVAJU GRAĐANE DA SMEĆE BACAJU U, A NE VAN KONTEJNERA


Direktor Komunalnog preduzeća, Mithad Cikotić, uputio je apel pojedincima da povedu računa prilikom odlaganja smeća.

Mithad Cikotić u studiju Radija Petnjica

„Tek što je komunalno preduzeće iz Rožaja došlo i ispraznilo kontejnere sa područja naše opštine, nemarnosti pojedinaca nikad kraja. Svjedoci smo da, i pored toga što su kontejneri prazni, oni kese sa smećem odlože pored njih. Skoro pa da nema kontejnera, a da nema odloženog smeća pored praznih. Ne razumijem kako to da se nema vremena da zastanu i kesu sa smećem odlože tamo gdje je predviđeno. Pa, nama bi trebalo desetak ljudi da idemo i oponašamo policajce. Upućujem apel građanima da svi damo svoj doprinos kako bi Petnjica bila čistija i samim tim ljepša. To možemo ako svi vodimo računa“, zaključio je Mithad Cikotić, direktor komunalnog preduzeća.

DENIS BOŽOVIĆ