PUT BOR – VRSAJKE SE PRIPREMA ZA ASFALT

Radnici komunalnog preduzeća saniraju putni pravac Bor – Vrsajke u dužini od 5.5.km. Trenutno se izvode radovi na postavljanju cjevovoda za uklanjanje atmosferskih voda kao i sanaciju dva klizišta.

“Radi se o dva klizišta, jedno dužine 30 a drugo u dužini od oko 15 metara koja su prouzrokovala otežano odvijanje saobraćaja na ovom putnom pravcu. Jedno smo sanirali tako što smo ugradili potporni kameni zid, a na drugom su radovi u toku gdje ćemo da primijenimo isti princip. Sa završetkom naših radova, stvoriće se uslovi za modernizaciju ovog putnog pravca gdje će, u partnerskom odnosu opštine i građana, u narednom periodu biti ugrađen asfalt”, istakao je za portal radija Mithad Cikotić, direktor Komunalnog preduzeća Petnjica.

DENIS BOŽOVIĆ