ODRŽANA JAVNA RASPRAVA ZA PROGRAM JAVNIH RADOVA ZA 2020. GODINU ZA POLITIČKE PARTIJE

Održana je treća u nizu Javna rasprava povodom Plana javnih radova opštine Petnjica za 2020. godinu.

Na sastanku, koji je bio predviđen za političke stranke, prisustvovali su predstavnici SDP-a, SPP-a i DPS-a.

Prestavlnici političkih stranaka aktivno su se uključili u raspravu sa svojim predlozima i sugestijama prema Sekretarijatu za lokalnu upravu.

U prethodna dva dana, održane su javne tribine za predstavnike mjesnih zajednica, građana, privrednih društva i nevladinih organizacija.

Sa predlogom plana javnih radova za 2020. godinu, zainteresovani učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu opštine Petnjica, radnima danima u vremenu od 10 do 15 časova.
ENKO KORAĆ