PETNJIČKI BIOSKOP

Petnjica, 1960. godine (foto: Ado Softić)

Nakon što je 1962. godine renoviran Dom kulture u Petnjici, 1966. godine je u njemu počelo prikazivanje filmova, za mlade ovog kraja film bio pravi doživljaj. Organizacija prikazivanja filmova je išla iz Doma kulture Berane, a prikazivanje bilo samo petkom kada je pazarni dan u Petnjici, kada dođe više svijeta. Brigu oko prikazivanje filmova preuzeo je kinooperater Lutovac Miroslav koji je isti posao radio u Domu kulture u Beranama. Često je dolazio sa dva svoja sina, Nenadom i Predragom, koji su bili blizanci. Djeca su nevoljno išla za ocem, pomagala da iz kombija iznese kasete i neke kablove za struju. Njima bi se pridružio drug i komšija iz Harema Mehović (Smaja) Šeko. Čekanje za vrijeme prikazivanja filmova djeci iz Berana bilo je dosadno sve dok se nisu upoznala sa djecom iz Petnjice koja su igrala fudbal na platou ispred Doma kulture.
Budući da je u sklopu zgrade Doma kulture bila i jedina kafana u Petnjici, djeca su sa svojom igrom bila pomalo dosadna. Njima su se pridružila i djeca iz Berana tako da je lopta letjela na sve strane.
Prikazivanje filmova je trajalo dvije godine, da bi Dom kulture 1970. godine bio zatvoren za sve kulturne aktivnosti. Služio Zemljoradničkoj zadrugi kao magacin u kojem su odlagali pivo i sokovi za potrebe ovog preduzeća. Tek 1974. godine mladi Petnjice su preuzeli Dom kulture i započeli organizovanje priredbi, takmičenje pjevača amatera…
Blizanci Predrag i Nenad, koji su ranije nevoljno dolazili sa ocem, nerado su se vraćali kući sada kada su sklopili prijateljstva sa djecom iz Petnjice.

PREUZETO SA FB ZUMBER MURATOVIĆ