PETNJICA: INFO TABLE UNIŠTILO VRIJEME, POTREBNE NOVE

Info table u Petnjici

Regionalna razvojna agencija Bjelasica, Komovi i Prokletije je prije desetak godina postavila dvije info table u Petnjici sa kulturno informativnim sadržajem. Jedna je postavljena pored džamije, a druga u neposrednoj blizini Centra za kulturu.

Info tabla pored centra je, usled vremenskih prilika i zuba vremena, devastirana i time izgubila smisao postojanja.

Jelena Krivčević

Za portal radija, Jelena Krivčević je istakla da komplet pripremu za repariranje info table postoji u Agenciju samo je potrebno da se im se obrate iz nadležne lokalne uprave.

“Kulturne rute su projekat koji je Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije sprovodila 2011. i 2012. godine u svim opštinama u regionu, u okviru programa kog je finansirala austrijska razvojna agencija. U tom trenutku Petnjica još uvijek nije imala status opštine, pa su kulturne tačke u Petnjici rađene kao dio kulturne rute Berana, i u saradnji sa Turističkom organizacijom Berane. Konkretno su u Petnjici postavljene dvije table – jedna je posvećena džamiji u Petnjici, a druga petnjičkom kraju. Prošlo je dosta vremena od trenutka kada su kulturne rute urađene, i čest je primjer da se ne obnavljaju. Petnjica je u međuvremenu dobila i status opštine, i ima sasvim dovoljno bogate istorije da razvije potpuno novu kulturnu rutu, kao dio svoje turističke ponude. Ono što je najmanje afirmativno za Petnjicu ali i svaku drugu opštinu, je da na vidnom mjestu u gradu i dalje stoje table koje su ili devastirane ili od vremena propale. Nama kao organizaciji koja je taj posao odradila prije skoro 10 godina ne bi smetalo da se obnovi folija na tabli, bilo da se ponovi ista sadržina, ili da lokalna samouprava ili turistička organizacija odluče da pripreme neku drugu sadržinu za te table kako bi se promovisao ovaj kraj i davale važne informacije posjetiocima – što je i bila naša originalna namjera”, istakla je za portal radija, Jelena Krivčević, izvršni direktor RRA Bjelasica, Komovi i Prokletije.

DENIS BOŽOVIĆ