Nakon aktivnosti koje je lokalna uprava imala na sanaciji lokalnih makadamskih  puteva i probijanju novih putnih pravaca, ovih dana vrše pripreme i za modernizaciju lokalnih puteva.

Prema riječima predsjednika opštine, Samira Agovića, prvo će se pozabaviti putnim pravcem Bor – Dobrodole gdje je tenderska procedura u završnoj fazi.

„I ovdje je naša dijaspora pokazala želju da pomogne u razvoju svog kraja i čitave opštine na način što je 130 hiljada eura opredijelila za asfaltiranje ovog lokalnog putnog pravca. Radi se o putnom pravcu u dužini od 5.5 kilometra a da je procijenjena vrijednost na oko 240 hiljada eura.

U finansijskoj konstrukciji, pored dijaspore, participiraće i lokalna uprava sa oko 130 hiljada eura. Kao i u prethodnom periodu, drago mi je da se nastavlja dobra saradnja dijaspore i lokalne uprave i što učvršćujemo međusobno povjerenje i uvažavanje. Najvažnije je da stvaramo dobre uslove za lokalno stanovništvo i, naravno, za našu dijaspora i za nihov prijatniji boravak kada budu dolazili u svoj zavičaj.

Moram da istaknem da Vlada CG daje punu podršku ovakvim aktivnostima i da u saradnji sa Upravom javnih radova nastavljamo dobru praksu da sve ono što je realno i ima potporu i naše dijaspore i lokalne uprave i vlade, bude realnost u periodu koji svakako moramo planirati.

Nastavićemo da i ove godine još jedan putni pravac modernizujemo da to je putni pravac u Kalici i, naravno, ukoliko se bude pokazalo da je moguće, još na nekim drugim putnim pravcima jer postoji interesovanje od strane dijaspore za još nekoliko putnih pravaca da se na isti način finansiraju.

Ono što je važno moram da istaknem jeste to da moramo blagovremeno primati te inicijative, završavati finansijsku konstrukciju i na taj način rešavati sve te probleme na način što moramo imati razumijevanja da za sve to je potrebno određeno vrijeme i stvaranja pretpostavki od onih koji se tiče finansijske konstrukcije, tehničke dokumentacije do raspisivanja javnih tendera za izvođenje radova.

Vjerujem da ćemo brzo zaključiti ugovor sa zainteresovanim izvođačem radova i da će već krajem mjeseca biti prisutna mehanizacija na ovom putnom pravcu“, istakao je za portal radija, Samir Agović i dodao da je komunalno preduzeće izvršilo pripremne radove.

„Kroz angažovanje komunalnog preduzeća, ugradili smo betonske cijevi i izvode se radovi na sanaciji klizišta na ovom putnom pravcu. Komunalno preduzeće sve ove radove izvodi kvalitetno i želim da naglasim da očeujem da ćemo kako mi, tako i dijaspora i lokalno stanovništvo, biti zadovoljni nakon obavljanja svih tih aktivnosti koje su potrebne za modernizaciju ovog putnog pravca“, zaključio je Agović.

DENIS BOŽOVIĆ

PODIJELI